Declarația de confidențialitate

Yardi Systems, Inc. și entitățile sale afiliate („Yardi”) se angajează să protejeze confidențialitatea persoanelor și să obțină și să mențină încrederea clienților noștri („Clienți Yardi” sau „Clienți”) și a altor utilizatori și vizitatori ai Site-urilor Yardi (denumiți în mod colectiv „Vizitatori”). Un element central al acestei misiuni este furnizarea unui program solid de securitate și confidențialitate care ia în considerare cu atenție aspectele legate de protecția datelor în întreaga suită de produse și servicii oferite de Yardi („Servicii Yardi” sau „Servicii”), inclusiv datele stocate de Yardi în numele Clienților săi și clienților acestora în legătură cu Serviciile noastre („Datele clienților”) și în ceea ce privește „datele cu caracter personal”, astfel cum sunt definite în Regulamentul european general privind protecția datelor („GDPR”) și „informațiile cu caracter personal”, astfel cum sunt definite în Legea din 2018 din California privind confidențialitatea consumatorilor („CCPA”) (denumite în mod colectiv „informații cu caracter personal”).

Site-uri web acoperite

Prezenta Declarație de confidențialitate descrie practicile noastre în domeniul confidențialității în ceea ce privește informațiile pe care le colectăm de la persoanele („dvs.” sau „ale dvs.”) care vizitează www.Yardi.com și microsite-urile Yardi asociate, cu excepția site-urilor care oferă servicii de liste de proprietăți imobiliare prin internet (ILS) ale Yardi (denumite în mod colectiv „Site-uri Yardi”). Prezenta Declarație de confidențialitate acoperă informațiile pe care le colectăm de la persoanele care vizitează Site-urile Yardi și/sau participă la conferințele și evenimentele Yardi sau interacționează cu noi în alte moduri, de exemplu vizitând sediile noastre („Evenimente Yardi”). Când colectăm informații cu caracter personal pe Site-urile Yardi și la Evenimentele Yardi, vă pot fi furnizate anumite divulgări suplimentare, specifice contextului colectării și utilizării informațiilor colectate de către noi (de exemplu, o pagină de înregistrare la un eveniment sau seminar). Pentru evitarea oricăror îndoieli, vom adera la acele angajamente, și orice astfel de declarații suplimentare privind politica de confidențialitate sunt incluse în prezenta Declarație de confidențialitate. 

IMPORTANT: PREZENTUL AVIZ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA NU SE APLICĂ DATELOR CLIENȚILOR. Confidențialitatea/Protecția vieții private și alte obligații ale Yardi cu privire la Serviciile sale și Datele clienților (care sunt date colectate și controlate de Clienții Yardi ca parte a serviciilor cloud ale Yardi) sunt reglementate numai de contractele în baza cărora Serviciile sunt furnizate Clienților noștri, inclusiv un Contract cu partenerul de afaceri referitor la Legea privind portabilitatea datelor de asigurări medicale și răspunderea în legătură cu acestea (HIPAA). Deținătorii de licență tradiționali ai Serviciilor Yardi sunt deținătorii de proprietăți imobiliare rezidențiale și comerciale și administratorii proprietăților (din nou, denumiți în mod colectiv, așa cum se utilizează în prezentul Aviz privind confidențialitatea, „Clienți Yardi” sau „Clienți”). În general, Yardi nu are nicio relație directă cu persoanele cărora le pot aparține Datele clienților deținute de Clienții noștri; Yardi doar găzduiește sau prelucrează astfel de date în numele Clienților noștri.

Dacă aveți întrebări cu privire la practicile privind datele unui Client Yardi care utilizează Serviciile Yardi pentru a prelucra informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați direct Clientul Yardi. Pentru a contacta administratorul proprietății dvs. trebuie doar să căutați complexul dvs. de apartamente pe RentCafe – selectați mai întâi orașul dvs. și apoi veți avea opțiunea de a efectua o căutare după numele proprietății. Odată ce ați găsit complexul dvs. de apartamente, se va afișa o listă cu informații utile (inclusiv numărul de telefon) pe care le puteți utiliza pentru a contacta administratorul proprietății dvs.

Site-uri web neacoperite

Prezentul Aviz privind confidențialitatea, nu se aplică informațiilor cu caracter personal colectate de Clienții Yardi utilizând Serviciile Yardi. De exemplu, unele Servicii Yardi le permit Clienților Yardi să creeze site-uri web și aplicații proprii care rulează pe platforma Yardi. Termenii de utilizare și avizul privind confidențialitatea ale Clientului Yardi guvernează astfel de site-uri web  și aplicații. Dacă ați trimis informații cu caracter personal către un site web sau o aplicație controlată de un Client Yardi (de exemplu, portalurile rezidențiale RentCafe cu marca proprietății) și doriți să vă exercitați orice drepturi pe care le puteți avea de a accesa, corecta, modifica sau șterge aceste date, vă rugăm să vă adresați direct Clientului Yardi.

Site-urile Yardi pot conține link-uri către alte site-uri web ale unor terțe părți. Practicile legate de informații sau conținutul acestor alte site-uri web sunt guvernate de declarațiile sau avizele de confidențialitate ale respectivelor site-uri web. Yardi vă încurajează să revizuiți declarațiile sau avizele de confidențialitate ale respectivelor site-uri web pentru a înțelege practicile lor privind informațiile.

Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”)

Unele țări, inclusiv țările din Spațiul Economic European („SEE”), impun anumite responsabilități operatorilor de date și persoanelor împuternicite de operatori. O companie este un operator de date de atunci când are responsabilitatea de a stabili motivele și modul în care sunt prelucrate informațiile cu caracter personal, în timp ce o companie este o persoană împuternicită de operator atunci când prelucrează informații cu caracter personal în numele unui operator de date. În conformitate cu GDPR, Yardi este o persoană împuternicită de operator și nu un operator de date în ceea ce privește Datele clienților. Clienții Yardi sunt operatorii de date deoarece iau toate deciziile cu privire la modul și motivul pentru care Datele clienților, care conțin sau nu informații cu caracter personal, urmează să fie prelucrate, inclusiv orice divulgare sau transmitere către terțe părți. Dacă informațiile cu caracter personal referitoare la dvs. ca persoană fizică au fost trimise sau introduse într-un Serviciu Yardi de către sau în numele unui Client Yardi sau dacă au fost colectate în orice alt mod de un Serviciu Yardi în numele unui Client Yardi, și doriți să vă exercitați orice drepturi pe care le aveți de a accesa, corecta, modifica sau șterge astfel de Date ale clientului, vă rugăm să vă adresați direct Clientului Yardi. Dacă un Client Yardi autorizat ne solicită să actualizăm sau să eliminăm datele în cauză și Clientul nu are capacitatea să facă acest lucru prin utilizarea Serviciilor, vom confirma solicitarea în termen de 30 de zile.

Legea din California privind protecția consumatorilor („CCPA”)

Dacă sunteți rezident în California, puteți avea anumite drepturi privind informațiile cu caracter personal, astfel cum sunt stabilite în secțiunea 1798.100 și urm. din Codul civil din California. Secțiunea „Drepturile persoanelor” din prezenta Declarație de confidențialitate vizează acele drepturi specifice Statului California astfel cum sunt aplicate informațiilor acoperite de CCPA, inclusiv dreptul de a solicita informații despre informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și le partajăm și să solicitați acces la aceste informații și ștergerea lor în conformitate cu dispozițiile legii.  Vă rugăm să rețineți că majoritatea informațiilor cu caracter personal colectate și păstrate de Yardi sunt păstrate de Yardi în numele Clienților Yardi, în calitatea sa de furnizor de servicii pentru acei Clienți Yardi.  Ca urmare, aceste informații sunt acoperite de politicile de confidențialitate ale Clienților Yardi, nu de prezenta Declarație de confidențialitate.  De aceea, dacă ne adresați o cerere referitoare la aceste date, vă vom îndruma către Clientul Yardi (de exemplu, companiile de administrare a proprietăților) în numele cărora putem păstra informațiile, pentru a vă oferi asistență în legătură cu cererea dvs.

Legea din Canada privind protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice („PIPEDA”)

Prezenta Declarație de confidențialitate este întocmită în conformitate cu Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice, în măsura în care aceasta este aplicabilă. Există anumite excepții rare de la angajamentele prevăzute în prezenta Declarație de confidențialitate.

Pentru întrebări mai generale, Comisarul pentru informații și confidențialitate din Canada este autoritatea care supraveghează administrarea legislației privind confidențialitatea în sectorul privat. Comisarul acționează de asemenea în manieră similară unui ombudsman în legătură cu litigiile legate de confidențialitate. Comisarul pentru informații și confidențialitate poate fi contactat la:

Adresa: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3
Telefon: (613) 995-8210
Gratuit: (800) 282-1376
Fax: (613) 947-6850
TTY (sistem telefonic pentru accesibilitate): (613) 992-9190
Site: www.priv.gc.ca/en/

Legile privind confidențialitatea din alte teritorii

Prezenta Declarație de confidențialitate este întocmită în conformitate cu legile altor teritorii care nu sunt descrise mai sus, în măsura în care acestea sunt aplicabile.

Drepturile persoanelor

Rectificarea informațiilor cu caracter personal trimise pe Site-urile Yardi

Dacă am colectat și prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne utilizând formularul Feedback de confidențialitate. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări pe care am efectuat-o înainte de retragerea consimțământului și nu va afecta nici prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal efectuată utilizând alte temeiuri legale ale prelucrării decât consimțământul.

Vizitatorii care doresc să corecteze, să actualizeze, să modifice sau să șteargă informațiile cu caracter personal pe care le trimit pe anumite Site-uri Yardi trebuie să poată reveni la pagina de înregistrare aplicabilă sau la formularul web pentru a-și edita înregistrarea utilizatorului sau a organizației. Cu toate acestea, anumite informații trimise voluntar care nu sunt informații cu caracter personal, precum răspunsul la un sondaj sau un chestionar, sunt în general agregate și, prin urmare, nu pot fi corectate, actualizate, modificate sau șterse. Pentru informații suplimentare sau probleme de accesare a informațiilor dvs. de pe o astfel de pagină, sunați-ne la +1 (805) 699-2040 sau contactați-ne utilizând formularul nostru Feedback de confidențialitate. În cazul în care considerați că am prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal încălcând legea aplicabilă și nu am remediat această încălcare spre satisfacția dvs. rezonabilă, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dvs.

Dreptul dvs. de a solicita divulgarea informațiilor pe care le colectăm și le partajăm despre dvs

Yardi se angajează să se asigure că știți ce informații colectăm despre dvs.  Puteți solicita următoarele informații de la noi în legătură cu informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat: 

 • Categoriile de informații cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs.
 • Pentru fiecare categorie:
  • Categoriile de surse din care am colectat informațiile cu caracter personal
  • Scopurile de afaceri sau comerciale pentru care am colectat informațiile cu caracter personal
  • Categoriile de părți terțe cu care am partajat informațiile
 • Elementele specifice de informații pe care le-am colectat despre dvs.

Yardi va răspunde acestor cereri dacă este obligată prin lege, caz în care răspunsul va acoperi perioada de 12 luni imediat anterioară primirii de către noi a cererii.

Dreptul dvs. de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal pe care le-am colectat

La primirea unei cereri de ștergere în temeiul GDPR, CCPA sau al altei legi aplicabile privind confidențialitatea în ceea ce privește Site-urile Yardi, Yardi va șterge informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs., exceptând cazurile în care avem un scop de afaceri legitim pentru a păstra aceste informații sau situațiile în care informații specifice ne sunt necesare pentru a: vă furniza un bun sau un serviciu pe care l-ați solicitat, executa un contract pe care l-am încheiat cu dvs., menține funcționalitatea sau securitatea sistemelor noastre sau respecta ori exercita drepturi prevăzute de lege. Legea ne permite, de asemenea, să păstrăm informații specifice pentru uzul nostru exclusiv intern, dar doar în moduri care sunt compatibile cu contextul în care ne-ați furnizat informațiile și care sunt în mod rezonabil conforme cu așteptările dvs. pe baza relației dvs. cu noi.

Nu vindem informații cu caracter personal

Yardi nu vinde și nu va vinde informații cu caracter personal unor terțe părți și nu a vândut informații cu caracter personal în ultimele 12 luni.

Ne angajăm să vă respectăm drepturile

Dacă vă exercitați oricare dintre drepturile explicate în prezenta Declarație de confidențialitate, Yardi vă va trata și în continuare în mod corect.  În special, acest lucru înseamnă că dacă vă exercitați orice drepturi în baza prezentei Declarații, nu vi se vor refuza sau percepe prețuri sau tarife diferite pentru bunuri sau servicii sau nu vi se va oferi un nivel diferit sau o calitate diferită a bunurilor sau serviciilor comparativ cu cele ale altor persoane. 

Cum va răspunde Yardi unei cereri de exercitare a drepturilor dvs.

În ceea ce privește cererile referitoare la drepturile personale acoperite de CCPA, Yardi va oferi un răspuns de fond cererii dvs. în general în termen de 45 de zile de la data la care primim cererea, deși această perioadă poate fi mai lungă în anumite circumstanțe.  În ceea ce privește cererile referitoare la drepturile personale acoperite de GDPR, Yardi va oferi un răspuns de fond cererii dvs. în general în termen de 30 de zile de la data la care primim cererea, deși această perioadă poate fi mai lungă în anumite circumstanțe.  În ceea ce privește cererile referitoare la drepturile personale acoperite de alte legi aplicabile, Yardi va oferi un răspuns de fond în termenul prevăzut de legea respectivă.  În unele cazuri, legea ne poate permite să refuzăm să dăm curs anumitor cereri.  În astfel de situații, vom depune eforturi pentru a vă oferi o explicație în legătură cu motivele.

Vă putem solicita informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea, în scopul de a răspunde unei cereri pe care ne-ați adresat-o.  Dacă Yardi nu vă poate verifica identitatea cu gradul necesar de certitudine, nu vom putea răspunde cererii dvs.

Puteți desemna un agent să trimită cereri în numele dvs.  Pentru cererile acoperite de CCPA, agentul poate fi o persoană fizică sau o entitate juridică înregistrată în evidențele Secretarului de Stat al Statului California.   Dacă doriți să desemnați un agent să acționeze în numele dvs., dvs. și agentul dvs. trebuie să vă conformați procesului nostru de verificare a agenților.

Vă rugăm să rețineți că prezenta subsecțiune nu se aplică atunci când un agent este autorizat să acționeze în numele dvs. în temeiul unei procuri valide.  Orice astfel de cereri vor fi prelucrate în conformitate cu legea aplicabilă referitoare la procuri.

Cum adresați o cerere de exercitare a drepturilor dvs

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile de mai sus sau pentru a adresa o întrebare, contactați-ne la (800) 866-1124, utilizând formularul nostru Feedback de confidențialitate.

Drepturile dvs. privind confidențialitatea în California în ceea ce privește marketingul direct

După cum s-a afirmat în altă parte în prezenta Declarație de confidențialitate și în conformitate cu secțiunea 1798.83 din Codul civil din California, Yardi nu divulgă informațiile cu caracter personal colectate pe Site-urile Yardi unor terțe părți pentru scopurile de marketing direct ale acestora. (Secțiunea 1798.83 din Codul civil din California permite utilizatorilor unui site web care sunt rezidenți în California să solicite anumite informații privind divulgarea informațiilor cu caracter personal unor terțe părți pentru scopuri de marketing direct.)

Informațiile pe care le colectăm

Informațiile pe care le furnizați voluntar: Site-urile și Evenimentele Yardi oferă diferite modalități prin care persoanele ne pot contacta, precum prin trimiterea de formulare sau prin telefon, pentru a adresa întrebări referitoare la compania și serviciile noastre. De exemplu, atunci când creați un cont, când participați la un sondaj, când efectuați o achiziție, când vă exprimați interesul de a obține informații suplimentare despre Yardi sau Serviciile noastre, când vă abonați la materialele de marketing sau când ne contactați în alt mod, Yardi colectează informații cu caracter personal de la dvs. Putem, de asemenea, colecta informații de la dvs. personal, cu ocazia unui târg sau unui eveniment sau printr-un apel telefonic realizat de unul dintre reprezentanții noștri de vânzări. 

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm pot include:

 • informații de contact (precum numele, adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail) precum și natura comunicării dvs.;
 • informații de ordin profesional (precum denumirea companiei dvs., funcția, adresa companiei);
 • informații de marketing (precum preferințele dvs. de contact, sursa/campania); și
 • orice informații pe care alegeți să ni le furnizați atunci când completați orice casete de text liber din formularele noastre (de exemplu, pentru înregistrarea la evenimente sau interacțiunile cu roboții).

Informațiile pe care le colectăm automat: Când utilizați un Site Yardi, anumite informații sunt colectate automat de majoritatea browser-elor sau prin intermediul dispozitivului dvs. (precum adresa dvs. IP, sistemul dvs. de operare, browser-ul dvs., informații despre dispozitiv, identificatoarele unice ale dispozitivului, informații despre rețeaua mobilă, informații despre solicitare (viteza, frecvența) și informații despre modul în care interacționați cu un Site Yardi sau alte site-uri web). Unele dintre aceste informații sunt colectate utilizând module cookie și tehnologii similare de urmărire, astfel cum se explică în secțiunea „Module cookie” de mai jos.

Informațiile pe care le colectăm din alte surse: Pentru a ne îmbunătăți capacitatea de a vă oferi materiale de marketing, oferte și servicii relevante și pentru a ne actualiza evidențele, putem obține informații despre dvs. din alte surse, precum baze de date publice, furnizori de date, platforme de socializare, precum și de la alte terțe părți. Aceste informații pot include:

 • adrese poștale, funcții, adrese de e-mail, numere de telefon, date referitoare la intenții (sau date referitoare la comportamentul utilizatorilor), adrese IP, profiluri pe platformele de socializare, URL-uri LinkedIn și profiluri personalizate, în scopul furnizării de publicitate direcționată, livrării unui conținut mai relevant prin e-mail, promovării evenimentelor și creării de profiluri; și  
 • informații actualizate de livrare sau plată utilizate pentru corectarea evidențelor noastre; informații legate de achiziții sau răscumpărări; și informații legate de asistența pentru clienți și de înregistrare. 

Module cookie

Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni introduse în dispozitivul dvs. pentru a stoca date care pot fi preluate din nou de un server web în domeniul care a introdus modulul cookie. Așa cum procedează numeroase servicii online, Serviciile noastre pot utiliza următoarele module cookie pentru a colecta anumite date direct din browser-ele utilizatorilor finali în scopurile descrise în prezenta Declarație de confidențialitate (a se vedea „Informațiile pe care le colectăm automat” de mai sus pentru mai multe informații).

Google Analytics: Acest site web utilizează Google Analytics pentru a colecta informații anonime, cum ar fi numărul de vizitatori ai site-ului și cele mai populare pagini. Mai multe informații privind modul în care Google colectează și utilizează aceste date pot fi găsite la www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google Doubleclick: Acest site web folosește module cookie de la Google DoubleClick pentru a înregistra și a raporta acțiunile utilizatorului site-ului web după ce acesta a vizualizat sau a făcut clic pe unul dintre anunțurile agentului de publicitate, în scopul măsurării eficacității unui anunț și pentru a prezenta utilizatorului anunțuri publicitare relevante.

Facebook: Acest site web folosește module cookie de pe Facebook pentru a furniza anunțuri publicitare relevante.

Microsoft: Acest site web utilizează module cookie de la Microsoft pentru a permite urmărirea utilizatorului pe domeniile Microsoft.

„Do Not Track” (Fără monitorizare)

Unele caracteristici ale Site-urilor Yardi nu răspund la semnalele „Do Not Track” (Fără monitorizare) ale browser-elor.

Cum utilizăm informațiile pe care le colectăm

Utilizăm informațiile pe care le colectăm sau le primim (în mod individual sau în combinație) în următoarele scopuri:

 • Pentru a răspunde întrebărilor dvs. și îndeplini cererile dvs., precum cele de a vă trimite materialele și buletinele informative solicitate, precum și informații și materiale referitoare la produsele și serviciile noastre.
 • Pentru a vă trimite informații administrative, de exemplu, informați privind Site-urile Yardi și modificările aduse termenilor, condițiilor și politicilor noastre.
 • Pentru a vă trimite comunicări de marketing, inclusiv prin e-mail și SMS, în conformitate cu legislația aplicabilă și în conformitate cu preferințele dvs., care credem că pot fi de interes pentru dvs.
 • Pentru a personaliza experiența dvs. pe Site-urile Yardi prezentând produse și oferte adaptate dvs.
 • Pentru scopurile noastre de afaceri, precum analiza datelor, audituri, monitorizarea și prevenirea fraudelor, dezvoltarea de produse noi, creșterea funcționalității, îmbunătățirea sau modificarea Site-urilor Yardi și a Serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare, determinarea eficacității campaniilor noastre promoționale și operarea și extinderea activităților noastre de afaceri.
 • Așa cum considerăm că este necesar sau adecvat: (a) în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv legile din afara țării dvs. de rezidență; (b) pentru a ne conforma procesului legal; (c) pentru a răspunde cererilor venite de la autoritățile publice și guvernamentale, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale din afara țării dvs. de rezidență; (d) pentru a asigura aplicarea termenilor și condițiilor noastre; (e) pentru a proteja operațiunile noastre și pe cele ale afiliaților noștri; (f) pentru a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau bunurile noastre și/sau ale afiliaților noștri, ale dvs. sau ale altora; și (g) pentru a putea să urmărim căi de atac disponibile sau a limita daunele pe care le putem suferi.

Dacă sunteți rezident în SEE sau un vizitator din SEE, temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea informațiilor și informațiilor cu caracter personal descrise în prezenta Declarație de confidențialitate va depinde de informațiile sau informațiile cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații cu caracter personal de la dvs. atunci când avem nevoie de informațiile cu caracter personal pentru a executa un contract încheiat cu dvs. sau în cazul în care prelucrarea servește intereselor noastre legitime și asupra acesteia nu prevalează interesele dvs. privind protecția datelor sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale sau atunci când avem consimțământul dvs. pentru a face acest lucru. În general, interesele noastre legitime includ: (i) furnizarea, îmbunătățirea și personalizarea Site-urilor și Serviciilor Yardi; (ii) gestionarea relației noastre cu dvs.; și (iii) desfășurarea activităților noastre de marketing. În anumite cazuri, este posibil să avem și o obligație legală de a colecta informații cu caracter personal de la dvs.

Informații suplimentare despre modul în care Yardi partajează informațiile dvs. cu caracter personal

Nu închiriem sau vindem informații cu caracter personal.

Putem divulga informații cu caracter personal unor terțe părți pentru ca acestea să ne ofere asistență în executarea Serviciilor, inclusiv prelucrarea plăților în legătură cu orice onorarii aplicabile asociate unui eveniment sau unei tranzacții. Aceste terțe părți au acces la informațiile pe care le trimiteți numai pentru a îndeplini aceste sarcini în numele nostru.

Informații cu caracter personal legate de încadrarea în muncă/solicitarea unui loc de muncă

La fel ca toate organizațiile, Yardi este un operator de date în ceea ce privește informațiile cu caracter personal ale angajaților săi, care sunt prelucrate ca parte a operațiunilor sale de resurse umane. Dacă sunteți un vizitator situat în SEE, Yardi Systems, B.V. este operatorul de date pentru orice informații cu caracter personal colectate pe Site-urile Yardi. Pentru informații suplimentare privind practicile Yardi în materie de confidențialitate în legătură cu persoanele care solicită un loc de muncă în cadrul Yardi, vă rugăm să vizitați Politica Yadi privind confidențialitatea în ceea ce privește carierele (care este inclusă aici prin referință).

Forumuri publice și recomandări ale clienților

Yardi poate oferi aviziere electronice, bloguri sau camere de chat pe Site-urile Yardi. Având în vedere natura Internetului, orice informații sau informații cu caracter personal pe care alegeți să le trimiteți într-un astfel de forum pot fi citite, colectate sau utilizate de alte persoane care vizitează aceste forumuri și pot fi utilizate pentru a vă trimite mesaje nesolicitate. Yardi nu este responsabilă pentru niciun fel de informații sau informații cu caracter personal pe care alegeți să le trimiteți în aceste forumuri publice.

Yardi poate posta pe Site-urile Yardi o listă de clienți și recomandări ale clienților care conțin informații cum ar fi numele și funcțiile clienților. În aceste cazuri, Yardi obține consimțământul fiecărei persoane în cauză înainte de a posta orice informații într-o astfel de listă sau de a posta recomandări ale clienților.

Informațiile pe care le partajăm

Furnizori de servicii

După cum este descris mai sus, Yardi poate partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii cu care a încheiat contracte, astfel încât acești furnizori de servicii să poată oferi servicii în numele nostru. Yardi nu partajează, nu vinde, nu închiriază și nu comercializează astfel de informații cu caracter personal către sau cu terțe părți în scopuri promoționale sau de marketing.

Afiliați Yardi

Yardi poate partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu afiliații Yardi în scopul oricărei colaborări necesare. De exemplu, Yardi poate avea nevoie să împărtășească informațiile dvs. cu un afiliat pentru o cerere de muncă și în scopuri de angajare.

Succesorul Yardi

Yardi poate partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu un cumpărător sau cu un alt succesor în cazul unei fuziuni, cesiuni, restructurări, reorganizări, dizolvări sau altei vânzări ori al unui transfer al unora sau tuturor activelor Yardi, fie ca parte a continuării activității, fie ca parte a falimentului, lichidării sau unei proceduri similare, în care informațiile cu caracter personal deținute de Yardi despre Vizitatorii noștri se numără printre activele transferate.

Divulgarea obligatorie

Yardi își rezervă dreptul de a folosi sau divulga informațiile și informațiile cu caracter personal furnizate pe Site-urile Yardi dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă Yardi crede în mod rezonabil că o astfel de utilizare sau divulgare este necesară pentru a proteja drepturile Yardi și/sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, unui ordin judecătoresc sau unui proces juridic.

Transferul internațional de informații

Pentru a facilita operațiunile globale ale Yardi, Yardi poate stoca, transfera și accesa informațiile și informațiile cu caracter personal pe care le trimiteți pe Site-urile Yardi în întreaga lume, inclusiv Statele Unite, Canada și alte țări în care Yardi sau furnizorii săi terți de servicii desfășoară operațiuni.

Dacă utilizați Site-urile sau Serviciile Yardi din afara Statelor Unite, vă rugăm să rețineți că informațiile dvs. pot fi transferate, stocate și prelucrate de Yardi în unitățile noastre și de către acele terțe părți cu care putem partaja informațiile dvs. cu caracter personal în Statele Unite și alte locații unde avem sedii. Legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite de legile țării dvs. Prezenta Declarație de confidențialitate se aplică chiar dacă Yardi transferă aceste informații sau informații cu caracter personal în alte țări. Înregistrându-vă pentru a participa la un eveniment, contactându-ne prin intermediul formularului nostru web sau furnizându-ne informații sau informații cu caracter personal pe oricare dintre Siste-urile Yardi în orice alt context, vă exprimați consimțământul pentru transferul informațiilor și informațiilor dvs. cu caracter personal între aceste unități, inclusiv cele aflate în afara țării dvs. de origine.

Dacă sunteți situat(ă) în SEE, vom respecta cerințele legale aplicabile și vom dispune adoptarea unor garanții adecvate pentru a solicita ca informațiile dvs. cu caracter personal să continue să fie protejate în conformitate cu prezentul Aviz în ceea ce privește transferul de informații cu caracter personal în afara SEE. În toate aceste cazuri, vom transfera informațiile dvs. cu caracter personal doar dacă:

 • Țara în care vor fi transferate informațiile cu caracter personal a fost recunoscută de Comisia Europeană ca oferind un nivel „adecvat” de protecție;
 • Destinatarul informațiilor cu caracter personal este situat în SUA și a obținut certificarea referitoare la cadrul (cadrele) Scutului de confidențialitate UE-SUA și/sau Scutului de confidențialitate Elveția-SUA, după caz; sau
 • Am instituit garanții adecvate cu privire la transferul de date, de exemplu prin implementarea Condițiilor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru transferul de informații cu caracter personal („Clauzele model UE”).

În legătură cu transferurile de informații între companiile din grupul nostru, am implementat Clauzele model UE, care impun tuturor companiilor din grup să protejeze informațiile cu caracter personal pe care le prelucrează din SEE în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor.

Puteți solicita o copie a garanțiilor pe care le-am instituit în ceea ce privește transferurile de informații cu caracter personal contactându-ne așa cum se descrie în secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.

Scutul de confidențialitate

Yardi a certificat conformitatea cu cadrele Scuturilor de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA, astfel cum sunt stabilite de Departamentul de Comerț al SUA cu privire la informațiile cu caracter personal ale persoanelor din SEE, Regatul Unit și Elveția. Vă rugăm să consultați Avizul privind scutul de confidențialitate pentru mai multe informații.

Dacă există orice conflict între clauzele prezentului Aviz privind Scutul de confidențialitate și principiile Scuturilor de confidențialitate, principiile Scuturilor de confidențialitate vor prevala.

Preferințe privind comunicările

Yardi oferă Vizitatorilor care furnizează informații de contact un mijloc de a alege modul în care Yardi utilizează informațiile furnizate. Puteți gestiona primirea comunicărilor de marketing și a celor fără caracter tranzacțional făcând clic pe linkul „dezabonare” situat în partea de jos a e-mailurilor de marketing ale Yardi. În plus, puteți specifica preferințele dvs. privind comunicările utilizând formularul nostru de feedback de confidențialitate. Clienții Yardi nu pot renunța la primirea e-mailurilor cu caracter tranzacțional legate de contul lor de la Yardi sau de la Servicii.

Copiii sub vârsta de 16 ani

Site-urile Yardi nu sunt destinate copiilor sub vârsta de 16 ani. Nicio persoană sub vârsta de 16 ani nu poate furniza niciun fel de informații către sau pe Site-urile Yardi. Nu colectăm cu bună știință informații cu caracter personal de la copii sub vârsta de 16 ani și nici nu vindem informații cu caracter personal ale copiilor sub vârsta de 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, nu utilizați niciunul dintre Site-urile Yardi și nu furnizați niciun fel de informații prin niciunul dintre Site-urile Yardi. Dacă aflăm că am colectat sau am primit informații cu caracter personal de la un copil sub vârsta de 16 ani fără verificarea consimțământului părinților, vom șterge informațiile respective. În cazul în care considerați că oricare dintre Site-urile Yardi este posibil să fi colectat informații de la sau despre un copil sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să contactați Departamentul nostru Juridic la numărul +1 (805) 699-2040.

Păstrarea datelor

Yardi păstrează informațiile cu caracter personal pe care le primim pe Site-urile Yardi pe durata relației dvs. cu Yardi și atunci când avem un interes legitim continuu de a face acest lucru (de exemplu, pentru a respecta cerințele legale, fiscale sau de contabilitate aplicabile, pentru a asigura aplicarea contractelor noastre sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale). Perioadele de păstrare pot fi prelungite dacă suntem obligați să păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal din cauza unor litigii, investigații sau altor proceduri similare sau dacă o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de legea aplicabilă.

Atunci când nu avem nicio nevoie de afaceri legitimă permanentă de a prelucra informațiile dvs. cu caracter personal, fie ștergem, fie anonimizăm astfel de date. Dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece informațiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhive de rezervă), vom stoca informațiile dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și le vom izola împotriva prelucrării ulterioare până în momentul în care ștergerea este posibilă.

POLITICA PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Raportarea unei reclamații privind încălcarea drepturilor de autor

Yardi respectă proprietatea intelectuală a celorlalți, și le cerem utilizatorilor noștri, administratorilor de proprietăți, proprietarilor și agenților comerciali să facă același lucru. Yardi a implementat proceduri de primire a notificărilor scrise privind presupusele încălcări și de gestionare a acestor reclamații în conformitate cu Legea privind drepturile de autor în era digitală din Statele Unite (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. Secțiunea 512 („DMCA”).

În cazul în care o parte terță consideră că lucrarea sa a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau dacă drepturile sale de proprietate intelectuală au fost încălcate în orice alt mod, trebuie să furnizeze agentului desemnat următoarele informații: (i) o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau a altui interes de proprietate intelectuală; (ii) o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale despre care se susține că a fost încălcată; (iii) o descriere a locului în care materialul despre care se susține că încalcă legea se află pe pagina web Yardi; (iv) adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail; (v) o declarație conform căreia consideră, cu bună credință, că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și (vi) o declarație făcută sub incidența sancțiunilor prevăzute pentru mărturie mincinoasă, conform căreia informațiile de mai sus din notificare sunt exacte și că este proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau este autorizat(ă) să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale.

Notificările DMCA trebuie trimise către agentul nostru responsabil cu drepturile de autor: https://resources.yardi.com/legal/dmca-notice/ sau prin poștă, în atenția: Agentului DMCA – Departamentul juridic, Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, Santa Barbara CA 93117.

Părțile care încalcă drepturile de autor în mod repetat

În circumstanțe adecvate, politica Yardi impune închiderea conturilor părților care sunt vinovate de încălcări repetate sau sunt acuzate în mod repetat de încălcarea drepturilor de autor.

Securitatea

Yardi se angajează să protejeze securitatea oricăror informații cu caracter personal pe care ni le furnizați.  Yardi utilizează măsuri de securitate administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja orice astfel de informații pe care le trimiteți. În pofida acestor protecții, nicio transmitere electronică prin internet sau tehnologie de stocare a informațiilor nu este în mod garantat complet sigură, prin urmare trebuie să luați măsuri adecvate de precauție înainte de a decide ce informații ne trimiteți în acest mod.

Modificări la prezenta Declarație de confidențialitate

Yardi își rezervă dreptul de a modifica periodic prezenta Declarație de confidențialitate. Continuarea utilizării oricăror Site-uri Yardi de către dvs. după ce facem modificări se consideră acceptare a respectivelor modificări, prin urmare, vă rugăm să verificați periodic prezenta Declarație de confidențialitate pentru actualizări.  Dacă efectuăm o modificare semnificativă în legătură cu modul în care utilizăm sau partajăm informațiile dvs. cu caracter personal, vă vom informa pe acest site că politica noastră s-a modificat.

Politica de accesibilitate

Yardi se angajează să asigure accesibilitatea comunicărilor noastre, inclusiv a site-urilor noastre web, pentru persoanele cu handicap.  Acest site web este conceput pentru a îndeplini orientările privind accesibilitatea conținutului.  Pentru a transmite cereri referitoare la accesibilitate sau pentru a raporta impedimente, vă rugăm să ne contactați la (800) 866-1124 sau să ne contactați utilizând formularul nostru Feedback de confidențialitate.  

Cum să ne contactați

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Declarație de confidențialitate sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne anunțați contactându-ne prin intermediul uneia dintre metodele de mai jos:

Prin telefon: +1 (805) 699-2040 / 1 (800) 866-1124
Prin formular web: Feedback de confidențialitate
În scris la: În atenția – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Ultima actualizare: 5 ianuarie 2022