Declarația de confidențialitate

Yardi Systems, Inc. și entitățile sale afiliate („Yardi”) se angajează să protejeze viața privată a persoanelor și să obțină și să mențină încrederea clienților noștri („Clienți Yardi” sau „Clienți”) și a altor utilizatori și vizitatori ai site-urilor web Yardi (denumiți în mod colectiv „Vizitatori”). Un element central al acestei misiuni este furnizarea unui program solid de securitate și protecție a vieții private care ia în considerare cu atenție aspectele legate de protecția datelor în întreaga suită de produse și servicii oferite de Yardi („Servicii Yardi” sau „Servicii”), inclusiv datele stocate de Yardi în numele Clienților săi și al clienților acestora în legătură cu serviciile noastre („Datele clientului”), precum și datele cu caracter personal (inclusiv date definite de Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE) trimise de Clienții și Vizitatorii care vizitează www.Yardi.com, microsite-urile asociate Yardi și orice alte site-uri web controlate de Yardi care sunt legate de această Declarație de confidențialitate (denumite în mod colectiv, Site-urile „Yardi”).

Site-uri web acoperite

Această Declarație de Confidențialitate descrie practicile noastre în domeniul protecției vieții private referitoare la informațiile pe care le colectăm de la persoanele („dvs.” sau „ale dvs.”) care vizitează Site-urile Yardi. Când colectăm date cu caracter personal pe Site-urile Yardi, vă pot fi furnizate anumite divulgări suplimentare, specifice contextului colectării și utilizării informațiilor colectate de către noi (de exemplu, o pagină de înregistrare la un eveniment sau seminar). Pentru evitarea oricăror îndoieli, vom adera la acele angajamente, și orice astfel de declarații suplimentare privind politica de confidențialitate sunt incluse în prezenta Declarație de confidențialitate.

IMPORTANT: ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE NU SE APLICĂ DATELOR CLIENTULUI. Confidențialitatea/Protecția vieții private și alte obligații ale Yardi cu privire la Serviciile sale și Datele clientului (așa cum sunt definite în acordurile pentru respectivele Servicii) sunt reglementate numai de acordurile în baza cărora Serviciile sunt furnizate Clienților noștri. Deținătorii de licență tradiționali ai Serviciilor Yardi sunt deținătorii de proprietăți imobiliare rezidențiale și comerciale și administratorii proprietăților (din nou, denumiți în mod colectiv, așa cum este utilizat în această Declarație de confidențialitate, „Clienți Yardi” sau „Clienți”). Ceilalți actori din economia imobiliară sunt, desigur, rezidenții, chiriașii și furnizorii de diverse servicii pentru sau în clădirile pe care Clienții Yardi le dețin și le administrează. Serviciile Yardi (doar sub formă de exemplu, suita de produse de pe platforma web end-to-end complet integrată Yardi Voyager) îi ajută pe Clienții noștri să își gestioneze proprietățile imobiliare și alte bunuri, printre altele, facilitând comunicarea și tranzacțiile între Clienții Yardi și chiriașii lor și furnizorii de servicii. În general, Yardi nu are nicio relație directă cu persoanele cărora le pot aparține Datele clientului ale Clienților noștri; Yardi doar găzduiește sau prelucrează astfel de date în numele Clienților noștri. Orice utilizare a Datelor clientului de către Yardi se face în conformitate cu contractul de abonament încheiat între Yardi și Clientul Yardi relevant sau cu Termenii de utilizare aplicabili ai Yardi, care guvernează în mod exclusiv tratamentul Datelor clientului de către Yardi. Această declarație de confidențialitate nu se aplică Serviciilor sau Datelor clientului Yardi. Dacă aveți întrebări cu privire la practicile privind datele unui Client Yardi care utilizează Serviciile Yardi pentru a prelucra informațiile dvs. cu caracter personal, trebuie să contactați direct Clientul Yardi și să solicitați Politica de confidențialitate sau Declarația de confidențialitate a acestuia. Cu alte cuvinte, Yardi este o persoană împuternicită de operator și nu un operator de date în ceea ce privește Datele clientului. Clienții Yardi iau toate deciziile cu privire la modul și motivul pentru care Datele clientului, care conțin sau nu informații cu caracter personal, urmează să fie prelucrate, inclusiv orice divulgare sau transmitere către terțe părți. Dacă informațiile cu caracter personal referitoare la dvs. ca persoană fizică au fost trimise sau introduse într-un Serviciu Yardi de către sau în numele unui Client Yardi sau dacă au fost colectate în orice alt mod de un Serviciu Yardi în numele unui Client Yardi, și doriți să vă exercitați orice drepturi pe care le aveți de a accesa, corecta, modifica sau șterge astfel de Date ale clientului, vă rugăm să vă adresați direct Clientului Yardi. Dacă un Client Yardi autorizat ne solicită să actualizăm sau să eliminăm datele în cauză și Clientul nu are capacitatea să facă acest lucru prin utilizarea Serviciilor, vom confirma solicitarea în termen de 30 de zile.

Site-uri web neacoperite

Unele Servicii Yardi le permit Clienților Yardi să creeze site-uri web și aplicații care rulează nativ pe platforma Yardi. Un astfel de exemplu sunt portalurile rezidențiale RENTCafé, care facilitează comunicarea și tranzacțiile între Clienții Yardi și chiriașii lor reali sau potențiali. Astfel de site-uri web sunt controlate de Clienți Yardi și, după cum este descris mai sus, orice informații trimise sau colectate de astfel de site-uri web reprezintă Date ale clientului pentru care nu se aplică această Declarație de confidențialitate. Termenii de utilizare și politica de confidențialitate ale Clientului Yardi terță parte guvernează astfel de site-uri web.

Yardi se angajează să promoveze principiile de confidențialitate și să furnizeze persoanelor fizice cât mai multe informații posibile din punct de vedere legal și contractual, cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. În acest sens, anumite site-uri web controlate de un Client Yardi, create și întreținute de Serviciile Yardi, pot include declarații de confidențialitate direct de la Yardi către utilizatorii unor astfel de site-uri web. Yardi se angajează să adere la astfel de declarații de confidențialitate. Oferim aceste declarații sau dezvăluiri pentru a identifica Yardi ca persoana împuternicită de operator/platforma tehnologică, pentru a dezvălui practicile de confidențialitate ale Yardi cu privire la aceste Date ale clientului și pentru a informa utilizatorul să caute direct la Clientul Yardi corespunzător informații despre practicile în domeniul vieții private care guvernează site-ul web. Pentru clarificare, declarațiile de confidențialitate ale Yardi pe astfel de site-uri web controlate de Clientul Yardi sunt aplicabile numai pentru Yardi și nu pentru Clientul Yardi. În astfel de declarații de confidențialitate, Yardi dezvăluie modul în care Yardi utilizează și prelucrează informațiile colectate și trimise către site-ul web controlat de Clientul Yardi. Pentru a evita orice îndoieli, dacă ați trimis date cu caracter personal către un site web controlat de un Client Yardi, creat și întreținut de Serviciile Yardi (de exemplu, portalurile rezidențiale RENTCafé) și doriți să vă exercitați orice drepturi aveți de a accesa, corecta, modifica sau șterge Datele clientului, vă rugăm să vă adresați direct Clientului Yardi.

Unele Site-uri Yardi pot fi create și administrate de Clienți Yardi. Majoritatea acestor site-uri web nu sunt accesibile prin intermediul internetului public. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că această Declarație de confidențialitate nu este aplicabilă acelor site-uri web, care sunt, în schimb, guvernate de declarația de confidențialitate a Clientului Yardi care creează și administrează site-ul web. În plus, Site-urile Yardi pot conține linkuri către alte site-uri web ale terțelor părți. Practicile legate de informații sau conținutul acestor site-uri web sunt guvernate de declarațiile de confidențialitate ale respectivelor site-uri web. Yardi vă încurajează să revizuiți declarațiile de confidențialitate ale respectivelor site-uri web pentru a înțelege practicile lor privind informațiile.

Informațiile pe care le colectăm

Informații de identificare personală Yardi colectează informații de identificare personală pe acest Site numai dacă le furnizați dvs. Acestea pot include, dar nu se limitează la: procesul de înscriere pentru participarea la un eveniment, solicitarea de angajare la Yardi sau contactarea Yardi din alt motiv printr-un formular web. Numai în aceste cazuri, vă vom cere să furnizați informațiile necesare pentru a vă satisface solicitarea, cum ar fi numele dvs. și adresa de e-mail.

Informații generice despre utilizator În timp ce navigați pe Site-urile Yardi, Yardi poate colecta, de asemenea, informații generice despre utilizator prin utilizarea instrumentelor de colectare a informațiilor utilizate în mod obișnuit, cum ar fi module cookie și semnalizatoare web. Aceste informații includ informații standard de la browser-ul dvs. web (de exemplu, tipul de browser și limba browser-ului), adresa dvs. de Protocol Internet („IP”), adresa URL a paginii care vă trimite și acțiunile pe care le faceți pe Site-urile Yardi (de ex., paginile web vizualizate, răspunsurile date la sondaje și linkurile pe care ați făcut clic).

Module cookie Acest site web utilizează module cookie pentru ca noi să vă putem oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul dvs. și au diverse roluri, cum ar fi să vă recunoască atunci când reveniți pe site-ul nostru și să ajute echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului web considerați că sunt cele mai interesante și mai utile. Puteți modifica toate setările modulelor cookie. Puteți alege să ștergeți modulele cookie existente, să acceptați sau să blocați toate modulele cookie și să vă setați preferințele pentru anumite site-uri web în setările browser-ului dvs.

Cum utilizăm informațiile pe care le colectăm

Yardi utilizează informațiile pe care le trimiteți pe Site-urile Yardi numai pentru a efectua serviciile sau activitatea solicitată și pentru a vă prezenta conținutul acestora. Totuși, datele cu caracter personal nu vor fi niciodată vândute sau închiriate. Putem folosi terțe părți pentru a efectua servicii legate de serviciile sau activitatea solicitată, cum ar fi procesarea plăților pentru orice taxe aplicabile asociate unui eveniment sau unei tranzacții. Aceste terțe părți au acces la informațiile pe care le trimiteți numai pentru a îndeplini aceste sarcini în numele nostru.

Informațiile generice despre utilizator sunt folosite doar pentru a ne ajuta să îmbunătățim gradul de utilizare al Site-urilor Yardi. Puteți restricționa utilizarea modulelor cookie prin modificarea opțiunilor de confidențialitate ale browser-ului dvs.

La fel ca toate organizațiile, Yardi este un operator de date al datelor personale ale angajaților săi, care sunt procesate ca parte a operațiunilor de resurse umane. Dacă sunteți un Vizitator aflat în Spațiul Economic European, Yardi Systems, B.V., este operatorul de date pentru orice date cu caracter personal colectate pe Site-urile Yardi. Pentru informații suplimentare privind practicile în domeniul protecției vieții private ale Yardi referitoare la solicitarea unui loc de muncă la Yardi, vă rugăm să vizitați Yardi Careers Privacy Policy (care este inclusă aici prin referință).

Baza noastră legală pentru colectarea și utilizarea informațiilor și datelor cu caracter personal descrise în această Declarație de confidențialitate va depinde de informațiile sau datele cu caracter personal în cauză și de contextul specific în care le colectăm. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta date cu caracter personal de la dvs. numai în cazul în care avem consimțământul dvs. pentru a face acest lucru, atunci când avem nevoie de date cu caracter personal pentru a realiza un contract cu dvs. sau în cazul în care prelucrarea servește intereselor noastre legitime și nu prejudiciază interesele dvs. privind protecția datelor sau drepturile și libertățile fundamentale. În anumite cazuri, este posibil să avem și o obligație legală de a colecta date cu caracter personal de la dvs.

Forumuri publice și mărturii ale clienților

Yardi poate oferi aviziere electronice, bloguri sau camere de chat pe Site-urile Yardi. Orice informații sau informații cu caracter personal pe care le alegeți să le trimiteți într-un astfel de forum pot fi citite, colectate sau utilizate de alte persoane care vizitează aceste forumuri și pot fi utilizate pentru a vă trimite mesaje nesolicitate. Compania Yardi nu este responsabilă pentru niciun fel de informații sau date cu caracter personal pe care alegeți să le trimiteți în aceste forumuri publice.

Yardi poate posta pe Site-urile Yardi o listă de clienți și mărturii care conțin informații cum ar fi nume de clienți și titluri. Yardi obține consimțământul fiecărei persoane în cauză înainte de a posta orice informații pe o astfel de listă sau de a posta mărturii.

Informațiile pe care le partajăm

Furnizori de servicii

După cum este descris mai sus, Yardi poate împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii cu care a încheiat contracte, astfel încât acești furnizori de servicii să poată oferi servicii în numele nostru. Yardi nu împărtășește, nu vinde, nu închiriază sau nu comercializează niciun fel de date cu caracter personal unor terțe părți în scopuri promoționale sau de marketing.

Afiliați Yardi

Yardi poate împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu afiliații Yardi în scopul oricărei colaborări necesare. De exemplu, Yardi poate avea nevoie să împărtășească informațiile dvs. cu un afiliat pentru o cerere de muncă și în scopuri de angajare.

Succesorul Yardi

Yardi poate împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu un cumpărător sau cu un alt succesor în cazul unei fuziuni, cesionări, restructurări, reorganizări, dizolvări sau altei vânzări ori transferuri ale unora sau ale tuturor activelor Yardi, fie ca parte a continuării activității, fie ca parte a falimentului, lichidării sau a unei proceduri similare, în care datele cu caracter personal deținute de Yardi despre Vizitatorii noștri se numără printre activele transferate.

Divulgarea obligatorie

Yardi își rezervă dreptul de a folosi sau divulga informațiile și datele cu caracter personal furnizate pe Site-urile Yardi, dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă Yardi crede în mod rezonabil că o astfel de utilizare sau divulgare este necesară pentru a proteja drepturile Yardi și/sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, unui ordin judecătoresc sau unui proces juridic.

Transferul internațional de informații

Pentru a facilita operațiunile globale ale Yardi, Yardi poate stoca, transfera și accesa informațiile și datele cu caracter personal pe care le trimiteți pe Site-urile Yardi din întreaga lume, inclusiv Statele Unite, Canada și alte țări în care Yardi desfășoară operațiuni. Această Declarație de confidențialitate se aplică chiar dacă Yardi transferă asemenea informații sau date cu caracter personal în alte țări. Înscriindu-vă pentru a participa la un eveniment, contactându-ne prin intermediul formularului nostru web sau furnizându-ne informații sau date cu caracter personal pe oricare Site Yardi în orice alt context, vă dați acordul pentru transferul informațiilor și datelor dvs. cu caracter personal între aceste infrastructuri, inclusiv cele aflate în afara țării dvs. de origine.

Dacă vă aflați în Spațiul Economic European („SEE”), vom respecta cerințele legale în vigoare care asigură o protecție adecvată pentru transferul datelor cu caracter personal către destinatarii din țări din afara SEE. În toate asemenea cazuri, vom transfera datele dvs. cu caracter personal doar dacă:

Țara în care vor fi transferate datele cu caracter personal a primit o decizie privind caracterul adecvat din partea Comisiei Europene;

Destinatarul datelor cu caracter personal este situat în SUA și a obținut certificarea referitoare la cadrul privind Scutul de confidențialitate UE-SUA; sau

Am pus în aplicare garanțiile adecvate în ceea ce privește transferul, de exemplu Clauzele modelului UE.

Puteți solicita o copie a garanțiilor pe care le-am pus în aplicare în ceea ce privește transferurile datelor cu caracter personal contactându-ne după cum este descris în secțiunea Cum să ne contactați de mai jos.

Preferințe privind comunicările

Yardi oferă Vizitatorilor care furnizează informații de contact un mijloc de a alege modul în care Yardi utilizează informațiile furnizate. Puteți gestiona primirea comunicărilor de marketing și a celor fără caracter tranzacțional făcând clic pe linkul „dezabonare” situat în partea de jos a e-mailurilor de marketing ale Yardi. În plus, puteți specifica preferințele dvs. privind comunicările utilizând formularul nostru de feedback de confidențialitate. Clienții Yardi nu pot renunța la primirea e-mailurilor cu caracter tranzacțional legate de contul lor de la Yardi sau de Servicii.

Drepturile la viață privată din California

După cum s-a afirmat deja în altă parte în această Declarație de confidențialitate și în conformitate cu Secțiunea § 1798.83 din Codul civil din California, vă informăm că Yardi nu divulgă datele cu caracter personal colectate pe Site-urile Yardi unor terțe părți pentru scopurile lor de marketing direct. (Secțiunea § 1798.83 din Codul civil din California permite utilizatorilor unui site web care sunt rezidenți în California să solicite anumite informații privind divulgarea datelor cu caracter personal unor terțe părți pentru scopuri de marketing direct.)

Copii sub vârsta de 16 ani

Site-urile Yardi nu sunt destinate copiilor sub vârsta de 16 ani. Nicio persoană sub vârsta de 16 ani nu poate furniza nicio informație către sau pe niciun Site Yardi. Nu colectăm cu bună-știință date cu caracter personal de la copii sub vârsta de 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, nu utilizați niciun Site Yardi și nu furnizați nicio informație prin intermediul niciunui Site Yardi. Dacă aflăm că am colectat sau am primit date cu caracter personal de la un copil cu vârsta de sub 16 ani fără verificarea acordului părinților, vom șterge datele respective. În cazul în care considerați că oricare Site Yardi este posibil să fi colectat date cu caracter personal de la sau despre un copil sub vârsta de 16 ani, vă rugăm să contactați Departamentul nostru juridic la numărul (800) 866-1124.

Drepturile persoanelor

Vizitatorii care doresc să corecteze, să actualizeze, să modifice sau să șteargă datele cu caracter personal pe care le trimit pe oricare Site Yardi trebuie să poată reveni la pagina de înregistrare aplicabilă sau la formularul web pentru a-și edita înregistrarea utilizatorului sau a organizației. Cu toate acestea, unele informații furnizate în mod voluntar, care nu reprezintă date cu caracter personal, cum ar fi răspunsul la un sondaj, sunt de obicei agregate și, prin urmare, nu pot fi corectate, actualizate, schimbate sau șterse. Pentru informații suplimentare sau probleme de accesare a informațiilor dvs. de pe o astfel de pagină, sunați-ne la (800) 866-1124 sau contactați-ne utilizând formularul nostru Privacy Feedback.

În cazul în care considerați că am prelucrat datele dvs. cu caracter personal încălcând legea aplicabilă și nu am reușit să remediem această încălcare spre satisfacția dvs. rezonabilă, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dvs.

Păstrarea datelor

Yardi păstrează datele cu caracter personal pe care le primim pe Site-urile Yardi pe durata relației dvs. cu Yardi, plus o perioadă rezonabilă după aceea, după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. Perioadele de păstrare pot fi prelungite dacă suntem obligați să păstrăm datele dvs. cu caracter personal din cauza unor litigii, investigații și a alor proceduri similare sau dacă o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de legea aplicabilă.

Securitatea

Yardi se angajează să protejeze securitatea oricăror date cu caracter personal pe care ni le furnizați. Yardi utilizează măsuri de securitate administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja orice astfel de informații pe care le trimiteți. În pofida acestor măsuri de protecție, nimeni, inclusiv Yardi, nu poate garanta securitatea datelor trimise pe Internet.

Politica privind drepturile de autor

Raportarea unei reclamații privind încălcarea drepturilor de autor

Yardi respectă proprietatea intelectuală a celorlalți, și le cerem utilizatorilor noștri, administratorilor de proprietăți, proprietarilor și agenților comerciali să facă același lucru. Yardi a implementat proceduri de primire a notificărilor scrise privind presupusele încălcări și de gestionare a acestor reclamații în conformitate cu Legea privind drepturile de autor în era digitală din Statele Unite (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. Secțiunea 512 („DMCA”).

În cazul în care o parte terță consideră că lucrarea sa a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau dacă drepturile sale de proprietate intelectuală au fost încălcate în orice alt mod, trebuie să furnizeze agentului desemnat următoarele informații: (i) o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau a altui interes de proprietate intelectuală; (ii) o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale despre care se susține că a fost încălcată; (iii) o descriere a locului în care materialul despre care se susține că încalcă legea se află pe pagina web Yardi; (iv) adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail; (v) o declarație conform căreia consideră, cu bună credință, că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și (vi) o declarație făcută sub incidența sancțiunilor prevăzute pentru mărturie mincinoasă, conform căreia informațiile de mai sus din notificare sunt exacte și că este proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau este autorizat(ă) să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale.

Notificările DMCA trebuie trimise către agentul nostru responsabil cu drepturile de autor: Jocelyn.Belloni@Yardi.com sau prin poștă în atenția: Agentului DMCA – Departamentul juridic, Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, Santa Barbara CA 93117.

Părțile care încalcă drepturile de autor în mod repetat

În circumstanțe adecvate, politica Yardi impune închiderea conturilor părților care sunt vinovate de încălcări repetate sau sunt acuzate în mod repetat de încălcarea drepturilor de autor.

Modificări la prezenta Declarație de confidențialitate

Yardi își rezervă dreptul de a modifica periodic prezenta Declarație de confidențialitate. Continuarea utilizării oricărui Site Yardi după ce facem modificări se consideră acceptare a respectivelor modificări, prin urmare, vă rugăm să verificați periodic prezenta Declarație de confidențialitate pentru actualizări.

Cum să ne contactați

Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Declarație de confidențialitate sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne anunțați contactându-ne prin intermediul uneia dintre metodele de mai jos:

Prin telefon la: +1 (800) 866-1124
Prin e-mail la: privacy@yardi.com
În scris la: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Ultima actualizare: Aprilie 24, 2019