Warunki świadczenia usługi podpisu elektronicznego firmy Yardi

Wersja: 27 września 2022 r.

Ujawnianie i zgoda

Niniejszy regulamin dotyczy usług Yardi ySign lub ySignature. Klikając przycisk „Akceptuję – kontynuuj, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego do zawarcia wybranej umowy lub podpisania dokumentu w tym (odpowiednio) wniosku o wynajem, umowy wynajmu nieruchomości lub wszelkich innych zainicjowanych lub złożonych przeze mnie dokumentów (łącznie zwane „dokumentami”). Ponadto zgadzam się na warunki zawarte w tych dokumentach, w ten sam sposób, jak gdybym swój podpis składał własnoręcznie na papierowym dokumencie. Rozumiem, że korzystając z mojego podpisu elektronicznego, wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej i wyrażam zgodę na korzystanie z mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego w celu podpisania odpowiednich dokumentów i oświadczam, że zgadzam się na warunki zawarte w ten sposób podpisanych przeze mnie dokumentach. W zakresie w jakim użyję mojego podpisu elektronicznego do zatwierdzenia wniosku o wynajem lub zawarcia umowy najmu, rozumiem, że podpisując je elektronicznie udzielam zgody właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, od których wynajmuję nieruchomość, na dostarczanie zawiadomień związanych z wynajmem w formie elektronicznej, jak również zgadzam się na wykorzystywanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego do podpisania odnowionych umów lub przedłużania umów najmu oraz wszelkich powiązanych dokumentów. Ponadto zgadzam się na warunki takich nowych umów lub przedłużonych umów, jak przy składaniu fizycznego podpisu. Otrzymałem(-am) i przeczytałem(-am) niniejszą zgodę przed złożeniem podpisu elektronicznego i nie mam trudności z uzyskaniem dostępu do tej informacji, którą przekazano mi elektronicznie.

Rozumiem, że nie muszę podpisywać dokumentów, ani otrzymywać zawiadomień związanych z najmem w formie elektronicznej. Jeśli wolę złożyć podpis własnoręcznie, rozumiem, że mogę otrzymać fizyczną kopię dokumentu(ów) do podpisu, wypełnić je i podpisać własnoręcznie, a następnie odesłać. Rozumiem, że przed podpisaniem dokumentu(ów) mogę wycofać zgodę na korzystanie z funkcji podpisu elektronicznego lub zgodę na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej. Rozumiem ponadto, że po podpisaniu przeze mnie Dokumentu (-ów) lub otrzymaniu powiadomienia w formie elektronicznej, mogę wycofać wyrażoną powyżej zgodę na wykorzystanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego lub zgodę na otrzymanie powiadomień w formie elektronicznej poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że podpisanie dokumentu(-ów) własnoręcznie podpisem fizycznym może opóźniać proces.

Do korzystania z usługi podpisu elektronicznego wymagana jest przeglądarka internetowa, która obsługuje protokół HTTPS, HTML i pliki cookie (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer czy Safari). Przeglądanie dokumentów PDF wymaga aplikacji Adobe Acrobat/Reader lub podobnego oprogramowania. Rozumiem, że muszę się skontaktować bezpośrednio ze drugą stroną, aby poprosić o papierowe kopie dokumentów, wycofać zgodę na wykonywanie czynności w formie elektronicznej lub aktualizację swoich informacji do kontaktu.