Yardis tjenestevilkår for elektroniske underskrifter

Version: 06. marts 2024

Offentliggørelse og samtykke

Disse tjenestevilkår finder anvendelse på Yardis ySign- og/eller ySignature-tjenester. Ved at klikke på “Agree & Continue” eller klikke for at sende giver jeg mit samtykke til at bruge min elektroniske underskrift i stedet for en fysisk underskrift til at oprette den gældende aftale eller dokument, herunder (alt efter omstændighederne) et lejemål, leasingaftale i forbindelse med udlejning af fast ejendom, sælgeraftale, kontrahentaftale eller andre instrumenter og/eller alle tilsvarende dokumenter (under ét benævnt “dokument(er)”), som jeg har indgået, initieret, ansøgt om eller modtaget og accepterer at være bundet af betingelserne i dette eller disse dokumenter, som om jeg havde underskrevet dem med min fysiske underskrift. Jeg forstår, at jeg ved at bruge min elektroniske underskrift giver min tilladelse til at modtage meddelelser i elektronisk form og giver mit samtykke til brugen af min elektroniske underskrift i stedet for en fysisk underskrift til at oprette alle tilsvarende dokumenter og accepterer at være bundet af betingelserne i disse tilsvarende dokumenter. I det omfang jeg bruger min elektroniske underskrift til at oprette dokument(er), giver jeg hermed tilladelse til, at ejendomsejeren, -administratoren, kontrahenten eller anden aftalepart fremsender meddelelser om dokumentet/dokumenterne til mig i elektronisk form, og giver mit samtykke til brugen af min elektroniske underskrift i stedet for en fysisk underskrift til at oprette fornyelser, forlængelser af eller ændringer til dokumentet/dokumenterne og alle tilsvarende dokumenter og accepterer at være bundet af vilkårene i en sådan fornyelse, forlængelse eller ændring, som om jeg havde underskrevet med min fysiske underskrift. Jeg har modtaget og gennemset dette samtykke før levering af min elektroniske underskrift, og adgangen til de oplysninger, jeg har fået leveret elektronisk, er problemløs.

Jeg forstår, at jeg ikke er pålagt at underskrive dokumentet/dokumenterne eller at modtage nogen meddelelser i medfør heraf elektronisk. Såfremt jeg foretrækker at underskrive med min fysiske underskrift, forstår jeg, at jeg kan rekvirere en fysisk kopi af det/de eksekverbare dokument/dokumenter, udfylde det/dem, fysisk underskrive det/dem og returnere det/dem. Jeg forstår, at jeg inden oprettelsen af dokumentet/dokumenterne kan trække mit samtykke til brug af den elektroniske underskriftsfunktion og/eller mit samtykke til at modtage meddelelser i elektronisk form tilbage. Jeg forstår desuden, at jeg efter oprettelsen af dokumentet/dokumenterne eller modtagelse af meddelelser i elektronisk form ved skriftlig meddelelse kan trække mit ovenfor nævnte samtykke til brug af min elektroniske underskrift i stedet for en fysisk underskrift eller mit samtykke til at modtage meddelelser i elektronisk form tilbage. Jeg anerkender og forstår, at oprettelse af dokumentet/dokumenterne ved en fysisk underskrift bl.a. kan indebære en forsinkelse i processen.

For at bruge den elektroniske underskriftsfunktion kræves der en webbrowser, der understøtter HTTPS-protokollen, HTML, og cookies (f.eks. herunder, men ikke begrænset til, de aktuelle versioner af Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari). Visning af PDF-dokumenter kræver Adobe Acrobat/Reader eller tilsvarende software.

Jeg forstår, at jeg skal kontakte den anden part for at rekvirere papirkopier af dokumenter, trække mit samtykke til udførelse af forretning elektronisk tilbage og/eller opdatere mine kontaktoplysninger.