Servicevoorwaarden digitale handtekening Yardi

Versie: 6 maart 2024

Openbaarmaking en toestemming

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de services ySign en/of ySignature van Yardi. Door op “Akkoord en doorgaan” te klikken of door te klikken om in te dienen, stem ik in met het gebruik van mijn digitale handtekening in plaats van een fysieke handtekening voor het ondertekenen van de toepasselijke overeenkomst of het toepasselijke document, waaronder (indien van toepassing) een huuraanvraag, huurovereenkomst, leveranciersovereenkomst, onderaannemerovereenkomst of een ander instrument en/of alle bijbehorende documenten (gezamenlijk: “Document(en)” genoemd) waartoe ik het initiatief heb genomen of die ik heb aangevraagd of ontvangen, en ga ik ermee akkoord dat ik gebonden ben aan de voorwaarden van dergelijke Documenten alsof ik deze met mijn fysieke handtekening had ondertekend. Ik begrijp dat ik hierbij, door gebruik te maken van mijn digitale handtekening, toestemming geef voor het ontvangen van kennisgevingen in digitale vorm en instem met het gebruik van mijn digitale handtekening in plaats van een fysieke handtekening voor het ondertekenen van alle bijbehorende documenten en ermee akkoord ga dat ik gebonden ben aan de voorwaarden van dergelijke bijbehorende documenten. Voor zover ik gebruik maak van mijn digitale handtekening om de Documenten te ondertekenen, geef ik hierbij toestemming aan de vastgoedeigenaar, vastgoedbeheerder, onderaannemer of andere contractpartij om kennisgevingen met betrekking tot de Documenten in digitale vorm aan mij te verstrekken en stem ik in met het gebruik van mijn digitale handtekening in plaats van een fysieke handtekening voor het ondertekenen van verlengingen, uitbreidingen of aanpassingen van de Documenten en alle bijbehorende documenten, en ga ik ermee akkoord dat ik gebonden ben aan de voorwaarden van een dergelijke verlenging, uitbreiding of aanpassing alsof ik deze met mijn fysieke handtekening had ondertekend. Ik heb deze toestemmingsverklaring ontvangen en gelezen alvorens mijn digitale handtekening te zetten en ik heb geen moeite om toegang te krijgen tot deze informatie die mij digitaal is verstrekt.

Ik begrijp dat ik niet verplicht ben om het Document of de Documenten, of de kennisgevingen die ingevolge daarvan worden verstrekt digitaal te ondertekenen. Ik begrijp dat, indien ik liever mijn fysieke handtekening gebruik voor ondertekening, ik een fysiek exemplaar van de te ondertekenen Documenten kan verkrijgen om in te vullen, fysiek te ondertekenen en te retourneren. Ik begrijp dat ik voorafgaand aan mijn ondertekening van de Documenten mijn instemming met het gebruik van de functionaliteit van de digitale handtekening en/of mijn instemming met het ontvangen van kennisgevingen in digitale vorm kan intrekken. Verder begrijp ik dat ik, na mijn ondertekening van de Documenten of ontvangst van een kennisgeving in digitale vorm, mijn hierboven gegeven instemming met het gebruik van mijn digitale handtekening in plaats van een fysieke handtekening of mijn instemming met het ontvangen van kennisgevingen in digitale vorm kan intrekken door hiervan schriftelijk kennis te geven. Ik bevestig en begrijp dat het ondertekenen van de Documenten met een fysieke handtekening onder meer kan leiden tot vertraging van de procedure.

Om gebruik te kunnen maken van functionaliteit van de digitale handtekening heeft u een webbrowser nodig die het HTTPS-protocol, HTML en cookies ondersteunt (zoals maar niet beperkt tot actuele versies van Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari). Voor het weergeven van pdf-bestanden is Adobe Acrobat/Reader of vergelijkbare software nodig. Ik begrijp dat ik contact moet opnemen met de wederpartij om te verzoeken om papieren exemplaren van documenten, om mijn instemming met digitaal zakendoen in te trekken en/of om mijn contactgegevens te actualiseren.