Warunki

Podając informacje o karcie lub informacje bankowe, oświadczają Państwo, że są upoważnieni do korzystania z tej karty lub rachunku bankowego w celu dokonywania płatności za kaucje tytułem najmu, płatności za wynajem lub inne usługi lub transakcje w przypadku usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości, właściciela nieruchomości lub stronę inną niż Yardi.  Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe w związku z transakcją będą przechowywane przez Yardi. Upoważniają Państwo Yardi do przechowywania danych karty lub bankowych po zakończeniu transakcji, aby móc ich używać do przyszłych transakcji lub jeśli zapiszą się Państwo do płatności powtarzalnych, aby firma Yardi mogła przetwarzać Państwa płatności powtarzalne. Odpowiadają Państwo za aktualizację danych karty lub informacji bankowych. Jeśli Państwa karta lub informacje bankowe ulegną zmianie, zgadzają się Państwo na niezwłoczną aktualizację swoich danych. Yardi będzie przechowywać dane karty lub informacji o rachunku bankowym do czasu ich usunięcia lub anulowania powtarzających się płatności.  Więcej informacji na temat sposobu przechowywania i korzystania z karty, informacji bankowych lub innych danych osobowych można znaleźć w naszej witrynie Polityka prywatności.

Dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych (nie dotyczy Kanady): Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności dokonywane przez użytkownika na rzecz strony innej niż Yardi („Payee”) zostaną przekazane Yardi jako pośrednika płatności Payee, wyłącznie w ograniczonym celu przyjęcia i przetwarzania takich płatności. Państwa płatności na rzecz Yardi, która działa jako ograniczony pośrednik płatności Payee, zaspokajają zobowiązania płatnicze wobec Payee. Po otrzymaniu w Państwa imieniu takiej płatności przez Yardi, upoważniają Państwo firmę Yardi do elektronicznego przekazywania środków na wskazany przez Państwa rachunek bankowy (np. rachunek bankowy należący do Payee). W przypadku, gdy Yardi nie będzie prawidłowo przekazywała kwot płatności na rzecz Payee, Payee będzie zwracać się w tej sprawie wyłącznie do Yardi, a nie do Państwa bezpośrednio. Zakładając, że zabezpieczyli Państwo odpowiednią kwotę tytułem należnych nam środków, Państwa zobowiązanie do zapłaty na rzecz Payee zostanie zaspokojone po otrzymaniu przez nas środków. Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka, jeśli Yardi nie przekaże środków do Payee.

Aktualizacje: 28 stycznia 2022 r.