Algemene voorwaarden

Door uw kaart- of bankgegevens te verstrekken, verklaart u dat u bevoegd bent deze kaart of bankrekening te gebruiken voor betalingen met betrekking tot borg, huurpenningen of andere diensten of transacties voor diensten die worden geleverd door een vastgoedbeheerder, vastgoedeigenaar of een andere partij dan Yardi.  Alle persoonsgegevens die u verstrekt in verband met de transactie worden door Yardi opgeslagen. U geeft Yardi toestemming om na afronding van de transactie uw kaart- of bankgegevens op te slaan, zodat u deze kunt gebruiken voor toekomstige transacties of bij het instellen van een periodieke overboeking, zodat Yardi deze overboekingen kan verwerken. U bent verantwoordelijk voor het actueel houden van uw kaart- of bankgegevens. U stemt ermee in uw gegevens onmiddellijk bij te werken indien uw kaart- of bankgegevens wijzigen. Yardi bewaart uw kaart- of bankgegevens totdat u uw gegevens verwijdert of de periodieke overboeking annuleert.  Voor meer informatie over de manier waarop wij uw kaart- of bankgegevens of andere persoonsgegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Uitsluitend van toepassing in de Verenigde Staten (en niet van toepassing in Canada): U erkent uitdrukkelijk dat alle betalingen die u heeft gedaan aan een andere partij dan Yardi (de “Begunstigde”), bij Yardi worden ingediend als incassogemachtigde van de Begunstigde, uitsluitend met het beperkte doel om deze betalingen te aanvaarden en te verwerken. Door betaling te doen aan Yardi, die optreedt als de beperkte incassogemachtigde van de Begunstigde, voldoet u aan uw betalingsverplichting jegens de Begunstigde. Zodra een dergelijke betaling door Yardi namens u is ontvangen, machtigt u Yardi om de geldbedragen elektronisch bij te schrijven op de door u opgegeven bankrekening (bijv. de bankrekening van de Begunstigde). Indien Yardi een betaald bedrag niet naar behoren afdraagt aan de Begunstigde, heeft de Begunstigde uitsluitend verhaal op Yardi en niet rechtstreeks op u. Ervan uitgaande dat u de juiste aan ons verschuldigde geldbedragen heeft aangeboden, heeft u voldaan aan uw betalingsverplichting jegens de Begunstigde zodra wij de geldbedragen hebben ontvangen. U loopt geen risico op verlies indien Yardi de geldbedragen niet afdraagt aan de Begunstigde.

Bijgewerkt: 28 januari 2022