Notificare Yardi privind confidențialitatea în ceea ce privește carierele

Data intrării în vigoare: 22 aprilie 2024

La Yardi, ne străduim să avem grijă de clienții noștri, de angajații noștri, de comunitățile noastre, să rămânem concentrați pe direcția noastră și să ne dezvoltăm.

Vă respectăm viața privată și ne angajăm să protejăm informațiile cu caracter personal pe care le ni le furnizați. Am elaborat această Notificare de confidențialitate în ceea ce privește carierele (denumită în continuare „Notificare de confidențialitate”) pentru a vă informa asupra modului în care Yardi va utiliza informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți prin secțiunea de oportunități în carieră a site-ului Yardi sau către Yardi în orice alt mod, în cadrul procesului de trimitere a unei cereri de angajare sau de căutare a unui loc de muncă („Informații de solicitare a unui loc de muncă”).

Toate Informațiile privind cererea de angajare pe care le trimiteți către Yardi Systems, Inc., și entitățile sale afiliate (denumite în continuare „Yardi”) sunt colectate de Yardi în Statele Unite, precum și în teritoriul de jurisdicție în care este localizat contactul pentru postul respectiv. Informațiile privind cererea de angajare pot fi partajate cu afiliații noștri din alte teritorii de jurisdicție pentru a fi luate în considerare în scopuri de angajare. Trimiterea Informațiilor dumneavoastră privind cererea de angajare este voluntară. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu trimiteți Informațiile privind cererea de angajare, posibilitatea noastră de a vă lua în considerare drept candidat poate fi limitată. Vă vom cere consimțământul înainte de a obține informații suplimentare de la agenții terțe și vă vom informa, dacă acest lucru este cerut de lege, în legătură cu informațiile primite de la respectivele terțe părți.

Prezenta Notificare privind confidențialitatea nu creează și nu face parte din niciun contract de muncă.

Dacă aveți întrebări despre această Notificare privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de mai jos.

Ce informații cu caracter personal sunt colectate în procesul de solicitare a unui loc de muncă?

Informații cu caracter personal înseamnă informații care identifică, se referă la, descriu, pot fi în mod rezonabil asociate cu sau ar putea avea în mod rezonabil legătură, în mod direct sau indirect, cu un anumit consumator sau o anumită gospodărie.  În anumite cazuri, acestea nu includ informații pseudonimizate, anonimizate sau agregate sau informații publice care pot fi obținute în mod legal din evidențele guvernamentale.  În cursul procesului de solicitare a unui loc de muncă, este posibil să colectăm următoarele categorii de informații cu caracter personal de la dumneavoastră în următoarele scopuri:

Surse de informații cu caracter personal

Colectăm informații cu caracter personal de la dumneavoastră atunci când solicitați un loc de muncă și pe parcursul procesului de solicitare a unui loc de muncă sau de recrutare. De asemenea, putem colecta informațiile dumneavoastră cu caracter personal din alte surse și le putem combina cu informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați.  De exemplu, putem colecta informațiile dumneavoastră cu caracter personal de la:

·    Site-urile de angajare pe care le puteți utiliza pentru a solicita un loc de muncă la noi;

·    Angajatorii anteriori care ne oferă referințe de angajare;

·    Referințele profesionale pe care ne autorizați să le contactăm;

·    Serviciile de preselecție, cum ar fi furnizorii de servicii de verificare a antecedentelor (dacă acest lucru este permis de lege);

·    Agențiile pentru ocuparea forței de muncă și recrutori;

·    Instituțiile dumneavoastră de învățământ;

·    Alți membri ai personalului Yardi.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anumite legi privind protecția datelor, inclusiv legile europene și britanice privind protecția datelor, ne impun să vă informăm cu privire la temeiurile juridice (sau baza legală) conform cărora prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Există diferite motive pe care ne putem baza atunci când prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. În anumite situații, se aplică mai multe motive. În tabelul de mai jos, am sintetizat cele mai relevante motive în contextul procesului de recrutare și semnificația termenilor respectivi.

TermeniMotivul prelucrăriiExplicație
Obligație legalăPrelucrarea este necesară pentru a ne respecta obligațiile legaleGarantarea îndeplinirii obligațiilor noastre legale și de reglementare. De exemplu, oferirea unui loc de muncă sigur și evitarea discriminării ilegale.
Interese legitimePrelucrarea este necesară pentru exercitarea intereselor noastre legitime sau intereselor unei terțe părțiNoi sau o terță parte avem interese legitime în desfășurarea, gestionarea și administrarea eficientă și adecvată a activităților noastre respective și, în legătură cu aceste interese, în prelucrarea datelor dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate pe această bază dacă propriile dumneavoastră interese, drepturi și libertăți prevalează asupra interesele noastre sau ale unei terțe părți.
ConsimțământulV-ați dat consimțământul expres pentru prelucrarea datelor dumneavoastrăLa modul general, prelucrarea datelor dumneavoastră în legătură cu practicile noastre de recrutare nu va fi condiționată de consimțământul dumneavoastră.  Pot exista însă situații în care solicităm consimțământul pentru a vă prelucra informațiile.
Executarea unui contract cu dumneavoastrăPrelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră sau pentru a face demersurile de încheiere a unui contract la cererea dumneavoastrăAceasta implică îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor noastre contractuale.
Interese vitalePrelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, în cazul în care persoana vizată este incapabilă din punct de vedere fizic sau juridic să-și dea consimțământulAcest motiv se va aplica în situații excepționale, de exemplu în cazul unei urgențe în care este necesar un tratament medical de urgență.

Prelucrarea informațiilor cu caracter personal sensibile

În cazul în care prelucrăm informații cu caracter personal sensibile despre dumneavoastră, pe lângă faptul că ne asigurăm că se aplică unul dintre motivele de prelucrare menționate mai sus, ne vom asigura că se aplică și unul dintre motivele de prelucrare a informațiilor cu caracter personal sensibile. În linii mari, acestea includ:

 • situațiile în care v-ați dat consimțământul explicit;
 • situațiile în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și drepturilor dumneavoastră sau ale noastre în materie de angajare, în măsura permisă de lege sau de contractul colectiv de muncă (denumite în continuare „Obligații de angajare”);
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, în cazul în care persoana vizată este incapabilă din punct de vedere fizic sau juridic să-și dea consimțământul;
 • situațiile în care prelucrarea se referă la date despre dumneavoastră pe care le-ați făcut publice (de exemplu, dacă le spuneți colegilor că sunteți bolnav);
 • situațiile în care prelucrarea este necesară în scopul constatării, formulării sau apărării unor drepturi în justiție („Drepturi în justiție”).

Informații specifice privind datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile și temeiurile noastre juridice

În tabelul de mai jos sunt prezentate mai multe informații specifice cu privire la scopurile prelucrării, exemple de date și motivele pentru care prelucrăm datele. Exemplele de mai jos nu au bineînțeles pretenția de a fi exhaustive.

Scopul colectăriiCategoria de informații cu caracter personalTemeiul juridic
Managementul recrutării. La modul general, managementul procesului de recrutare, cum ar fi:
-operarea site-ului privind carierele pe care îl menținem la adresa: https://careers.yardi.com/ sau a oricărui alt site pe care este postată această Notificare privind confidențialitatea („site-ul Cariere”);
-recrutarea, intervievarea și evaluarea candidaților pentru locurile de muncă;
-verificarea antecedentelor și alte verificări prealabile angajării (în măsura permisă de lege);
-analizarea și îmbunătățirea proceselor noastre de solicitare a unui loc de muncă și de recrutare;
-adaptarea condițiilor pentru persoanele cu dizabilități sau cu probleme de sănătate;
-comunicarea cu dumneavoastră cu privire la candidatura dumneavoastră, oportunitățile oferite de Yardi sau despre Site-ul Cariere și orice modificări ale termenilor sau politicilor aplicabile; și
-alte activități legate de afaceri.
Informații de contact și alți identificatori, precum numele, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, numele contului, numărul de asigurare socială, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului, numărul de identificare a angajatului sau alți identificatori similari.Executarea unui contract în relația cu dumneavoastră Obligație legală Interese legitime
Conformitate, siguranță și protecție, cum ar fi:
-respectarea sau monitorizarea conformității cu cerințele legale și cu alte cerințe, cum ar fi impozitul, auditul, păstrarea evidențelor, raportarea, verificarea identității și eligibilității pentru muncă, precum și cerințele de monitorizare a egalității de șanse, dacă este cazul;
-respectarea politicilor și procedurilor interne;
-respectarea solicitărilor legale și a procedurilor legale, cum ar fi răspunsul la citații sau solicitări din partea autorităților guvernamentale;
-protejarea drepturilor, siguranței și proprietății noastre, ale dumneavoastră sau ale altora, inclusiv prin respectarea orientărilor și cerințelor aplicabile în materie de sănătate publică, inclusiv, fără limitare, a orientărilor Centrelor pentru Controlul Bolilor sau a altor autorități din domeniul sănătății publice referitoare la prevenirea și controlul COVID-19 sau al altor boli infecțioase;
-investigarea și descurajarea activității frauduloase, dăunătoare, neautorizate, lipsite de etică sau ilegale sau a comportamentului care încalcă politicile sau procedurile noastre;
-controlul accesului la și monitorizarea spațiilor noastre fizice (de exemplu, prin impunerea unor verificări medicale pentru a avea acces în birouri/unități);
-urmărirea în instanță a drepturilor legale și a exercitării căilor de atac, inclusiv investigarea, formularea și apărarea în fața plângerilor sau a reclamațiilor legale; administrarea și aplicarea politicilor și procedurilor interne; și
-furnizarea de informații autorităților guvernamentale, autorităților de aplicare a legii, instanțelor judecătorești sau părților private în cazul în care considerăm cu bună-credință că este necesar pentru scopurile menționate mai sus.
Informații din materialele de solicitare a unui loc de muncă sau de la recrutori, cum ar fi cererea dumneavoastră pentru un loc de muncă, CV, scrisoare de intenție, mostre de scris, referințe, istoricul profesional, fișe matricole, dacă sunteți supus(ă) unor obligații față de angajatorul anterior și informații furnizate de persoanele care oferă referințe despre dumneavoastră.Obligație legală Interese legitime
Analize
-Crearea de date anonime, agregate sau anonimizate pe care le folosim și le dezvăluim pentru a analiza activitățile noastre de solicitare a unui loc de muncă și de recrutare, de afaceri și în alte scopuri legale de afaceri. Nu încercăm să reidentificăm informațiile anonimizate derivate din informațiile cu caracter personal, cu excepția scopului de a verifica dacă procesele noastre de anonimizare respectă legislația aplicabilă.
Calificări profesionale, cum ar fi licențe, permise, calitatea de membru și certificări.Obligație legală Interese legitime
Pentru a respecta legislația aplicabilă, a gestiona riscul și în alte scopuri legitime de afaceri și comerciale, inclusiv:
-pentru a vă evalua aptitudinile, calificările și interesele în raport cu oportunitățile de carieră pe care le oferim;
-pentru a vă verifica informațiile și a efectua verificări ale referințelor;
-pentru a efectua verificări ale antecedentelor dacă vi se oferă un loc de muncă;
-pentru a comunica cu dumneavoastră și a vă informa despre oportunități în carieră;
-pentru a crea și prezenta rapoarte conform legilor sau reglementărilor;
-pentru a ne îmbunătăți procesul de recrutare;
-pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Yardi; și
-în scopuri de apărare în instanță, dacă este necesar.
Informații din procesul de solicitare a unui loc de muncă, cum ar fi orice convorbiri telefonice de preselecție, interviuri, evaluări și rezultate ale procedurilor de recrutare. Statutul de imigrant și alte informații care ne-ar permite să verificăm eligibilitatea dumneavoastră pentru angajare. Informații biografice, cum ar fi numele, genul/identitatea de gen, forma de adresare, data nașterii, istoric profesional, referințe, competențe lingvistice, detalii privind educația și informațiile pe care le faceți publice prin intermediul site-urilor de căutare a unui loc de muncă sau al rețelelor de cariere. Preferințe privind locul de muncă, cum ar fi postul dorit și remunerația dorită, preferințele privitoare la locație și disponibilitatea de relocare. Istoricul angajărilor, cum ar fi angajatorii dumneavoastră anteriori, cât timp ați lucrat pentru fiecare dintre angajatorii dumneavoastră anteriori și posturile deținute anterior. Informații privind verificarea antecedentelor, cum ar fi informații necesare pentru completarea antecedentelor, controale privind drogurile/alcoolul și/sau alte controale, atunci când acestea sunt permise de lege, și informații primite în timpul acestor controale. Informații necesare pentru înțelegerea și evaluarea cererilor de adaptare în cazul eventualelor dizabilități sau a altor probleme de sănătate. Informații medicale în cazul în care vă întâlniți cu noi în persoană, simptome medicale, starea vaccinării și alte informații de verificare în legătură cu planurile și protocoalele de sănătate și siguranță ale Yardi, inclusiv verificările de sănătate necesare pentru a avea acces în birourile/unitățile Yardi și alte măsuri concepute pentru a preveni transmiterea COVID-19 sau a altor boli infecțioase. Înregistrări audio sau video sau monitorizarea apelurilor. Identificatori unici și online și informații despre utilizarea resurselor IT, cum ar fi adrese IP, istoricul de navigare, apeluri și e-mailuri trimise sau primite. Concluzii rezultate din analiza informațiilor cu caracter personal. Informații despre persoanele asociate, cum ar fi contactele în caz de urgență. Alte informații pe care ni le furnizați.Obligație legală Interese legitime

Această secțiune descrie în general practicile noastre din prezent și din ultimele 12 luni.

Scop/ActivitateTipul de informații cu caracter personalTemeiul juridic A se vedea tabelul de mai sus pentru descrierea temeiului juridic
Administrarea contractului dumneavoastră, inclusiv încheierea, executarea și modificarea acestuia

Date de identitate   Date de contact   Date despre solicitant   Date de comunicare Inclusiv informații privind condițiile de ocupare sau de angajare, salariul și beneficiile dumneavoastră, participarea dumneavoastră la sistemul de pensii, asigurarea de viață și medicală și orice sistem de bonusuri sau de scheme de deținere de acțiuni de către angajați.Executarea unui contract cu dumneavoastrăObligație legală Interese legitime
Contactarea dumneavoastră sau a altor persoane în numele dumneavoastră

Date de identitate   Date de contact   Date de comunicare   Date privind soțul/soția și persoanele aflate în întreținereExecutarea unui contract cu dumneavoastrăInterese legitime
Securitatea fizică și a sistemuluiDate de securitate și acces   Date IT Inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere și înregistrările privind utilizarea cardurilor/sistemelor de intrare prin glisarea unei cărți de acces și a altor sisteme similare. În măsura în care este necesar sau permis de legislația locală, înregistrări ale utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre, inclusiv a calculatoarelor, telefoanelor și a altor dispozitive și parole.Interese legitimeObligație legală
Furnizarea de informații către terți în legătură cu tranzacțiile pe care le avem în vedere sau le efectuămDate despre solicitant Inclusiv informațiile din solicitarea de către dumneavoastră a unui loc de muncă care pot fi cerute de o parte la o tranzacție, cum ar fi un potențial cumpărător, vânzător sau furnizor de servicii externalizate.Interese legitime
Monitorizarea diversității și a egalității de șanseDate privind antecedentele   Date cu caracter personal sensibile În mod specific, în măsura cerută sau permisă de legislația locală, informații privind naționalitatea, originea rasială și etnică, sexul, dizabilitatea, vârsta și alți identificatori de diversitate.ConsimțământulInterese legitimeObligație legalăÎn ceea ce privește datele cu caracter personal sensibile: Obligațiile de angajare și consimțământul
Monitorizarea și investigarea respectării legii, a reglementărilor, a politicilor, a codurilor de practică și a normelor, atât la modul general, cât și în mod specificDate de contact   Date despre solicitant   Date privind antecedentele   Date de raportare privind etica   Date IT   Date de securitate și acces   Date de comunicare   Date cu caracter personal sensibile   Ne așteptăm ca personalul nostru să respecte politicile și regulile noastre și monitorizăm sistemele noastre pentru a verifica respectarea acestora. În cazul în care avem preocupări specifice cu privire la conformitate, putem verifica sistemele și alte date pentru a analiza aceste preocupări (de exemplu, înregistrări de autentificare, înregistrări de utilizare, e-mailuri și documente, imagini CCTV). Ocazional, putem efectua investigații în cazul în care primim un raport de nerespectare a legii și a reglementărilor sau a codurilor noastre de practică, a politicilor și a regulilor.Interese legitimeObligație legală În ceea ce privește datele cu caracter personal sensibile: Obligațiile de angajare și acțiunile în instanță  
Litigii și proceduri judiciareDate de contact   Date despre solicitant   Date IT   Date de comunicare   Date cu caracter personal sensibile Orice alte informații relevante sau potențial relevante pentru un litigiu sau o acțiune în instanță care ne afectează.Interese legitimePrelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când cooperăm cu autoritățile publice și guvernamentale, instanțele sau autoritățile de reglementare în conformitate cu obligațiile noastre legale în temeiul legilor aplicabile, în măsura în care acest lucru necesită prelucrarea sau divulgarea de informații cu caracter personal pentru a ne proteja drepturile, pentru a ne exercita drepturile disponibile de a introduce căi de atac și pentru a ne limita daunele, pentru a ne conforma procedurilor judiciare, hotărârilor judecătorești sau acțiunilor în instanță sau pentru a răspunde solicitărilor legale. În ceea ce privește datele cu caracter personal sensibile: Acțiuni în instanță
Tratament medical de urgență Date privitoare la familie Date privitoare la sănătate Orice alte informații necesare pentru a vă anunța persoanele de contact apropiate despre orice incident la Yardi și pentru a le permite persoanelor responsabile să vă administreze tratament medical de urgență.Interese vitale
Achiziții, cesiuni și integrări; restructurare și relocalizareDate de contact   Date despre solicitant   Date privind antecedentele   Date de raportare privind etica   Date IT   Date de securitate și acces   Date de comunicare   Date cu caracter personal sensibile Informațiile vor fi prelucrate și, eventual, puse la dispoziția unei terțe părți (cum ar fi un cumpărător al afacerii) în legătură cu rolul dumneavoastră, în măsura relevantă pentru contextul specific.Interese legitimeÎn ceea ce privește datele cu caracter personal sensibile: Obligațiile de angajare sau, în cazuri limitate de consimțământ

Constituie responsabilitatea dumneavoastră să obțineți consimțământul persoanelor care oferă referințele înainte de a ne furniza informațiile lor cu caracter personal.

Dacă acceptați angajarea la Yardi, Informațiile dumneavoastră privind cererea de angajare vor deveni parte a dosarului dumneavoastră de angajare și vor fi utilizate în scopuri de angajare.

Yardi efectuează verificări ale antecedentelor tuturor angajaților odată ce aceștia au încheiat procesul de solicitare a unui loc de muncă și li se oferă un loc de muncă la Yardi. Angajarea la Yardi este condiționată de finalizarea unei verificări satisfăcătoare a antecedentelor. Dacă în urma verificării antecedentelor dumneavoastră apar potențiale motive pentru care Yardi nu vă poate angaja, vă vom anunța că este posibil să nu vă putem oferi un post din cauza respectivelor informații. De asemenea, vă vom furniza o copie a verificării antecedentelor dumneavoastră și vă vom oferi informații privind procesul de corectare a unei înregistrări.

Informații cu caracter personal sensibile și caracteristici de clasificare protejate

Cu eventuala excepție a „informațiilor de contact”, „preferințelor privind locul de muncă” și a „istoricului angajărilor”, toate categoriile de mai sus includ sau conțin informații din care se pot deduce informații cu caracter personal sensibile (care fac obiectul unei protecții speciale în temeiul anumitor legi privind protecția datelor) sau caracteristici ale clasificărilor protejate în conformitate cu legislația din California sau legislația federală (dacă este cazul). Cu toate acestea, nu folosim sau nu dezvăluim informații cu caracter personal sensibile în moduri care fac obiectul dreptului rezidenților din California de a limita utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal sensibile în temeiul CCPA.

Dezvăluirea informațiilor cu caracter personal

Putem dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți pentru a facilita realizarea unuia sau mai multor scopuri descrise mai sus:

·    Afiliați. Societatea noastră mamă, filialele și alți afiliați aflați sub controlul societății noastre mamă, în scopuri conforme cu prezenta Notificare privind confidențialitatea sau pentru a opera infrastructura, sistemele și tehnologia care sunt comune.

·    Furnizori de servicii. Companiile care ne furnizează servicii care ne ajută să gestionăm procesul de recrutare și să ne desfășurăm activitatea, cum ar fi site-uri de angajare, recrutori, intervievare și testare, preselecție, rezervarea călătoriilor pentru interviu și decontarea cheltuielilor (dacă este cazul), relocarea (dacă este cazul) și analiza recrutării. O listă a furnizorilor noștri de servicii poate fi găsită aici: https://resources.yardi.com/legal/yardi-service-providers/.

·    Autoritățile guvernamentale, autoritățile de aplicare a legii și altele. Autoritățile guvernamentale, autoritățile de aplicare a legii, instanțele de judecată și alte persoane în scopurile descrise în secțiunea Conformitate, siguranță și protecție, de mai sus.

·    Transferuri de afaceri.  Părțile (și consilierii acestora) la tranzacțiile și potențialele tranzacții în temeiul cărora vindem sau transferăm o parte sau toate activitățile sau activele noastre, inclusiv informațiile dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi o cesiune corporativă, o fuziune, o consolidare, o achiziție, o reorganizare sau o vânzare de active, sau în caz de faliment sau dizolvare.

·    Consilieri profesioniști. Avocați, consultanți în materie de imigrație și alți consultanți profesioniști externi care solicită informațiile dumneavoastră în cursul furnizării serviciilor lor.

·    Alte părți  care nu sunt enumerate mai sus, dar care sunt identificate în sau înainte de momentul în care colectăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. 

Această secțiune descrie în general practicile noastre din prezent și din ultimele 12 luni. Va trebui să presupuneți că fiecare categorie de informații cu caracter personal pe care le colectăm poate fi dezvăluită și ar fi putut fi dezvăluită în ultimele 12 luni fiecărei categorii de alte părți enumerate mai sus în această secțiune.

Transferuri de date

Yardi este o afacere globală.  Avem sediul central în California, în Statele Unite, și avem birouri în toată America de Nord.  De asemenea, avem entități situate în Spațiul Economic European (SEE), Regatul Unit (UK), Emiratele Arabe Unite, Australia, India, Hong Kong, Singapore, Japonia și China. 

De aceea, în legătură cu activitatea noastră și în scopuri de angajare, administrative, de gestionare și juridice, putem prelucra și transfera informațiile cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în afara țării în care vă aflați. 

În cazul în care transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal către membrii grupului nostru sau către furnizorii noștri de servicii din afara SEE sau din Regatul Unit, ne vom asigura că transferul este legal și că au fost adoptate măsuri de securitate adecvate. Am încheiat acorduri care asigură garanții adecvate și corespunzătoare cu membrii grupului nostru și cu furnizorii de servicii din țările respective. Aceste acorduri încorporează clauze contractuale standard aprobate pentru astfel de transferuri de către Comisia Europeană sau alte mecanisme de transfer aprobate.

Puteți solicita informații despre măsurile de protecție pe care le-am pus în aplicare în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal dacă ne contactați în modul descris în secțiunea Contactați-ne de mai jos.

Păstrarea datelor

Criteriile pentru a decide cât timp păstrăm informațiile cu caracter personal se bazează, în general, pe faptul că această perioadă este suficientă pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, în modul descris în această Notificare de confidențialitate, inclusiv pentru a respecta obligațiile noastre legale de păstrare a înregistrărilor și pentru alte scopuri de conformitate, protecție și siguranță descrise mai sus.  Informațiile de solicitare sunt păstrate în conformitate cu legislația  aplicabilă. Putem, de asemenea, să păstrăm Informațiile de solicitare a unui loc de muncă pentru a vă lua în considerare pentru alte locuri de muncă la care v-ați putea califica.

Cum păstrează Yardi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în condiții de securitate?

Yardi se angajează să protejeze securitatea oricăror informații cu caracter personal pe care ni le furnizați.  Yardi utilizează măsuri de securitate administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja orice astfel de informații pe care le trimiteți. În pofida acestor măsuri de protecție, nu se poate garanta siguranța totală a niciunei transmisii electronice prin internet sau tehnologii de stocare a informațiilor, prin urmare trebuie să luați măsuri adecvate de precauție înainte de a decide ce informații ne trimiteți în acest mod.

Drepturile persoanelor

Dacă doriți să corectați, să actualizați, să modificați sau să ștergeți informațiile pe care le-ați trimis pe portalul solicitanților unui loc de muncă, puteți reveni la pagina de înregistrare sau la formularul web în cauză pentru a vă edita înregistrarea. Pentru informații suplimentare sau pentru probleme legate de accesarea informațiilor dumneavoastră de pe o astfel de pagină, sunați-ne la (800) 866-1124 sau contactați-ne utilizând formularul nostru de Feedback privind confidențialitatea.

Sub rezerva legislației aplicabile, este posibil să aveți dreptul:

 • să solicitați accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră;
 • să ne solicitați să rectificăm sau să actualizăm datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte, incomplete sau depășite;
 • să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal în anumite situații;
 • să ne solicitați să restricționăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • să solicitați o copie a datelor cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit automat, în anumite situații;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră de către noi.

În cazul în care ne-am bazat pe consimțământ ca motiv pentru prelucrare, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, deși, dacă faceți acest lucru, acest lucru nu va afecta legalitatea acțiunilor noastre de dinainte de retragerea consimțământului.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră privind protecția datelor sau dacă considerați că am încălcat legislația aplicabilă când v-am prelucrat datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în modul detaliat în secțiunea „Cum ne contactați”, de mai jos.

Pentru solicitanții unui loc de muncă din SSE/UK/Elveția:  În cazul în care considerați că încălcat legislația aplicabilă când am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal și nu am reușit să remediem această încălcare în mod satisfăcător pentru dumneavoastră, puteți, de asemenea, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră. Puteți găsi datele de contact ale autorităților de protecție a datelor din SEE aici, și din UK aici.

Pentru rezidenții din California: În sensul prezentei Notificări privind confidențialitatea, „Informațiile cu caracter personal” și „Informațiile cu caracter personal sensibile” au înțelesurile date în Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California din anul 2018 (în varianta în vigoare, „CCPA”).

Drepturile la viață privată din California

În conformitate cu CCPA, locuitorii din California au drepturile enumerate mai jos. Cu toate acestea, aceste drepturi nu sunt absolute și, în anumite cazuri, putem refuza cererea dumneavoastră, în situațiile permise de legislație.

·    Informații.  Puteți solicita următoarele informații despre modul în care am colectat și utilizat informațiile dumneavoastră cu caracter personal în ultimele 12 luni:

o  Categoriile de informații personale pe care le-am colectat.

o  Categoriile de surse din care am colectat informații cu caracter personal.

o  Scopul de afaceri sau comercial al colectării sau vânzării de informații cu caracter personal.

o  Categoriile de părți terțe cărora le dezvăluim informațiile cu caracter personal.

o  Categoriile de informații cu caracter personal pe care le-am vândut sau le-am dezvăluit în scopuri comerciale.

o  Categoriile de terțe părți cărora le-au fost vândute sau dezvăluite informațiile cu caracter personal în scopuri comerciale.

·    Acces.  Puteți solicita o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le-am colectat despre dumneavoastră.

·    Ștergere.  Ne puteți cere să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră.

·    Corecție.  Ne puteți cere să corectăm datele cu caracter personal inexacte pe care le-am colectat despre dumneavoastră.

·    Renunțarea la vânzarea sau partajarea informațiilor cu caracter personal.  Rezidenții din California pot renunța la orice „vânzare” a informațiilor lor cu caracter personal sau la „partajarea” informațiilor cu caracter personal pentru publicitatea comportamentală transcontextuală, în modul în care acești termeni sunt definiți în CCPA.  Nu vindem sau nu partajăm informațiile cu caracter personal ale solicitanților unui loc de muncă în modul restricționat de CCPA și nu am făcut acest lucru în ultimele 12 luni. CCPA solicită să precizăm dacă avem cunoștințe reale că vindem sau partajăm informații cu caracter personal ale angajaților cu vârsta sub 16 ani și declarăm că nu avem astfel de cunoștințe reale. 

·    Nediscriminare.  Sunteți îndreptățit(ă) să vă exercitați drepturile descrise mai sus fără discriminare, astfel cum aceasta este interzisă de CCPA, inclusiv exercitarea acestor drepturi fără represalii. 

Puteți depune cereri pentru a vă exercita drepturile prin utilizarea formularului nostru Feedback privind confidențialitatea. Nu putem procesa solicitarea dumneavoastră dacă nu ne furnizați suficiente detalii pentru a ne permite să înțelegem și să răspundem la aceasta. Este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea pentru a vă procesa cererile privind informațiile/cunoașterea, accesul, ștergerea și corecția și ne exercităm dreptul de a confirma reședința dumneavoastră actuală în California. Este posibil să solicităm verificarea identității, cerându-vă să vă conectați la un cont online pentru candidați dacă aveți unul, să furnizați informații care ne pot ajuta să vă verificăm identitatea, să furnizați identificarea guvernamentală și/sau să furnizați o acreditare sub sancțiunea prevăzută pentru declarațiile mincinoase. 

Împuternicitul dumneavoastră autorizat poate face o cerere în numele dumneavoastră cu condiția să verificăm identitatea împuternicitului și să primim o copie a unei împuterniciri valabile date împuternicitului dumneavoastră autorizat în conformitate cu Secțiunile 4000-4465 din Codul Testamentar din California.  Dacă nu i-ați pus la dispoziția împuternicitului dumneavoastră o astfel de împuternicire, trebuie să îi oferiți împuternicitului dumneavoastră permisiunea scrisă și semnată de a exercita drepturile prevăzute de CCPA în numele dumneavoastră, să furnizați informațiile pe care le solicităm pentru a vă verifica identitatea și să ne puneți la dispoziție confirmarea că ați acordat împuternicitului autorizat permisiunea de a depune cererea.

Categorii legale în California

Pentru fiecare categorie de informații cu caracter personal enumerată mai sus în Secțiunea 2.1 (repetată cu caractere aldine mai jos), CCPA (Codul Civil din California, Secțiunea 1798.140(v)(1)) ne impune să identificăm următoarele categorii legale cărora le corespund: 

·    Informații de contact: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații din materialele de solicitare a unui loc de muncă sau de la recrutori: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Calificări profesionale: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații din procesul de solicitare a unui loc de muncă: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Statutul de imigrare: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Informații biografice: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Preferințe privind locul de muncă: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Istoricul angajărilor:  Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații privind verificarea antecedentelor: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Informații necesare pentru înțelegerea și evaluarea cererilor de adaptare în cazul eventualelor dizabilități sau a altor probleme de sănătate: Identificatori, evidențe ale clienților din California (informații medicale), informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații medicale:  Identificatori, evidențe ale clienților din California (informații medicale), informații profesionale sau legate de locul de muncă

Terțe părți

Această Notificare privind confidențialitatea nu abordează și nu suntem responsabili pentru practicile niciunei terțe părți, care are propriile reguli privind modul în care colectează și utilizează informațiile dumneavoastră cu caracter personal.  Linkurile noastre către site-urile sau serviciile terțe nu reprezintă aprobări.

Accesibilitatea comunicărilor noastre

Ne angajăm să asigurăm accesibilitatea comunicărilor noastre pentru persoanele cu dizabilități.  Pentru a transmite cereri referitoare la accesibilitate sau pentru a raporta impedimente, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de Feedback privind confidențialitatea.  

Modificări ale acestei Notificări privind confidențialitatea

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această Notificare privind confidențialitatea.  Rubrica „Data intrării în vigoare” din partea de sus a acestei Notificări privind confidențialitatea indică când a fost revizuită ultima dată.  Orice modificări vor intra în vigoare atunci când vom posta notificarea revizuită pe site-ul nostru de cariere.

Obligațiile dumneavoastră

În afară de obligația dvs. de a furniza informații complete și exacte în procesul de recrutare, aveți responsabilitatea de a vă asigura că informațiile pe care le trimiteți nu încalcă drepturile niciunei terțe părți.

Trebuie să păstrați în formă actualizată informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și să ne informați cu privire la orice modificări semnificative ale acestora.

Cum ne contactați

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de Feedback privind confidențialitatea sau oricare dintre metodele de mai jos:

Țara Reprezentant
America de Nord Prin telefon la: +1 (805) 699-2040 / 1 (800) 866-1124
Prin formularul web: Feedback privind confidențialitatea
În scris la:
Attention – DPO
430 S. Fairview
Santa Barbara, CA 93117
SEE Prin formularul web: Feedback privind confidențialitatea
În scris:
Attention – DPO
Vesta Building, Herikerbergweg 195
Amsterdam, NH 1101 CN, Netherlands
United Kingdom Prin formularul web: Feedback privind confidențialitatea
În scris:
Attention – DPO
Room 1.01, Scott House, The Concourse, Waterloo Station
London SE1 7LY, United Kingdom