Notificare Yardi privind confidențialitatea în ceea ce privește carierele

Data de la care produce efecte: 1 ianuarie 2023

La Yardi, ne străduim să avem grijă de clienții noștri, să avem grijă de angajații noștri, să avem grijă de comunitățile noastre, să rămânem concentrați și să să ne dezvoltăm.

Vă respectăm viața privată și suntem hotărâți să protejăm informațiile cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi. Am dezvoltat această Politică privind trimiterea informațiilor pe portalul solicitantului („Politica”) pentru a vă informa despre modul în care Yardi va utiliza informațiile pe care le trimiteți prin Secțiunea Oportunități de carieră Yardi („Secțiunea”) a site-ului web Yardi, la una dintre adresele de e-mail furnizate în Secțiune sau către Yardi în orice alt mod, ca parte a solicitării unui loc de muncă sau a unui proces de căutare a unui loc de muncă („Informații de solicitare”).

Toate Informațiile de solicitare pe care le trimiteți către Yardi sunt colectate de Yardi în Statele Unite, precum și în jurisdicția în care este localizat contactul pentru postul respectiv. Informațiile de solicitare pot fi partajate cu afiliații noștri din alte jurisdicții pentru a fi luate în considerare în scopuri de angajare. Această politică este guvernată de legislația Statelor Unite.

Pentru a consulta Declarația de confidențialitate Yardi integrală, vizitați https://www.yardi.com/about-us/privacy-statement/.

Prezenta Notificare privind confidențialitatea nu creează sau nu face parte din niciun contract de muncă.

Dacă aveți întrebări despre această Notificare privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de mai jos.

Ce informații cu caracter personal sunt colectate prin procesul de solicitare a unui loc de muncă?

Informații cu caracter personal înseamnă informații care identifică, se referă la, descriu, pot fi în mod rezonabil asociate cu sau ar putea avea în mod rezonabil legătură, în mod direct sau indirect, cu un anumit consumator sau o anumită gospodărie.  Acestea nu includ informații anonimizate sau agregate sau informații publice care pot fi obținute în mod legal din evidențele guvernamentale.  În cursul procesului de solicitare a unui loc de muncă, putem colecta următoarele informații cu caracter personal de la dvs. în următoarele scopuri:   

Categoria de informații cu caracter personal


Informații de contact și alți identificatori – precum numele, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, numele contului, numărul de asigurare socială, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului, numărul de identificare a angajatului, sau alți identificatori similari.

Informații din materialele de solicitare a unui loc de muncă sau de la recrutori – cum ar fi cererea dvs. pentru un loc de muncă, CV, scrisoare de intenție, mostre de scris, referințe, istoricul profesional, fișe matricole, dacă sunteți supus(ă) unor obligații față de angajatorul anterior și informații furnizate de persoanele care oferă referințe despre dvs.

Calificări profesionale – cum ar fi licențe, permise, calitatea de membru și certificări.

Informații din procesul de solicitare – cum ar fi orice convorbiri telefonice, interviuri, evaluări și rezultate ale exercițiilor de recrutare.

Statutul de imigrant și alte informații care ne-ar permite să verificăm eligibilitatea dvs. de angajare.

Informații biografice – cum ar fi numele, genul/identitatea de gen, pronume, data nașterii, istoric profesional, referințe, competențe lingvistice, detalii privind educația și informațiile pe care le faceți publice prin intermediul site-urilor de căutare a unui loc de muncă sau al rețelelor profesionale.

Preferințe privind locul de muncă – cum ar fi poziția și compensația dorite, preferințe de locație și disponibilitatea de relocare.

Istoricul angajărilor – cum ar fi angajatorii dvs. anteriori, cât timp ați lucrat pentru fiecare dintre angajatorii dvs. anteriori și pozițiile dvs. anterioare.

Informații privind verificarea antecedentelor – cum ar fi informații necesare pentru completarea antecedentelor, controale privind drogurile/alcoolul și/sau alte controale, atunci când acestea sunt permise de lege, și informații primite în timpul acestor controale.

Informații necesare pentru înțelegerea și evaluarea cererilor de adaptare în cazul potențialelor dizabilități sau a altor afecțiuni medicale.

Informații medicale dacă vă întâlniți cu noi în persoană, simptome medicale, starea vaccinării și alte informații de verificare în legătură cu planurile și protocoalele de sănătate și siguranță ale Yardi, inclusiv verificările de sănătate necesare pentru a avea acces în birourile/unitățile Yardi și alte măsuri concepute pentru a preveni transmiterea COVID-19 sau a altor boli infecțioase.

Înregistrări audio sau video sau monitorizarea apelurilor.

Identificatori unici și online și informații despre utilizarea resurselor IT, precum adrese IP, istoricul de navigare, apeluri și e-mailuri trimise sau primite.

Concluzii rezultate din analiza informațiilor cu caracter personal.

Informații despre persoanele asociate, cum ar fi contactele în caz de urgență.

Alte informații pe care ni le furnizați.

Scopul colectării


Managementul recrutării. Managementul recrutării în general, cum ar fi:
-operarea site-ului privind carierele pe care îl menținem la https://careers.yardi.com/ sau a oricărui alt site pe care este postată această Notificare privind confidențialitatea („site-ul Cariere”);
-recrutarea, intervievarea și evaluarea candidaților pentru locurile de muncă;
-verificarea antecedentelor și alte verificări prealabile angajării (dacă este permis de lege);
-analizarea și îmbunătățirea proceselor noastre de solicitare și  recrutare;
-adaptarea condițiilor pentru dizabilități sau afecțiuni medicale;
-comunicarea cu dvs. cu privire la candidatura dvs., oportunitățile oferite de Yardi sau despre site-ul Cariere și orice modificări ale termenilor sau politicilor aplicabile; și
-alte operațiuni de afaceri.

Conformitate, siguranță și protecție, cum ar fi:
-respectarea sau monitorizarea conformității la cerințele legale și la alte cerințe, cum ar fi impozitul, auditul, păstrarea evidențelor, raportarea, verificarea identității și eligibilității pentru muncă, precum și cerințele de monitorizare a egalității de șanse, dacă este cazul;
-respectarea politicilor și procedurilor interne;
-respectarea cererilor legale și a procesului juridic, cum ar fi răspunsul la citații sau cereri din partea autorităților guvernamentale;
-protejarea drepturilor, siguranței și proprietății noastre, ale dvs. sau ale altora, inclusiv prin respectarea orientărilor și cerințelor aplicabile în materie de sănătate publică, inclusiv, fără limitare, a orientărilor Centrelor pentru Controlul Bolilor sau a altor autorități din domeniul sănătății publice referitoare la prevenirea și controlul COVID-19 sau al altor boli infecțioase;
-investigarea și descurajarea activității frauduloase, dăunătoare, neautorizate, lipsite de etică sau ilegale sau a comportamentului care încalcă politicile sau procedurile noastre;
-controlul accesului la și monitorizarea spațiilor noastre fizice (de exemplu, prin impunerea unor verificări medicale pentru a avea acces în birouri/unități);
-urmărirea drepturilor legale și a căilor de atac, inclusiv investigarea, formularea și apărarea plângerilor sau a reclamațiilor legale; administrarea și aplicarea politicilor și procedurilor interne; și –              furnizarea de informații autorităților guvernamentale, autorităților de aplicare a legii, instanțelor judecătorești sau părților private în cazul în care suntem convinși cu bună-credință că este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Analiză
-Crearea de date anonime, agregate sau anonimizate pe care le folosim și le dezvăluim pentru a analiza activitățile noastre de solicitare și recrutare, de afaceri și în alte scopuri de afaceri legale. Nu încercăm să reidentificăm informațiile anonimizate derivate din informațiile cu caracter personal, cu excepția scopului de a verifica dacă procesele noastre de anonimizare respectă legislația aplicabilă.

Pentru a respecta legislația aplicabilă, a gestiona riscul și în alte scopuri legitime de afaceri și comerciale, inclusiv:
-pentru a vă evalua aptitudinile, calificările și interesele în raport cu oportunitățile de carieră pe care noi le oferim;
-pentru a vă verifica informațiile și a efectua verificări ale referințelor;
-pentru a efectua verificări ale antecedentelor dacă vi se oferă un loc de muncă;
-pentru a comunica cu dvs. și a vă informa despre oportunitățile de carieră;
-pentru a crea și prezenta rapoarte conform legilor sau reglementărilor;
-pentru a ne îmbunătăți procesul de recrutare;
-pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Yardi; și
-în scopuri de apărare juridică, după caz.

Este responsabilitatea dvs. să obțineți consimțământul persoanelor care oferă referințele înainte de a ne furniza informațiile lor cu caracter personal.

Trimiterea Informațiilor de solicitare nu stabilește nicio obligație care nu este menționată în această Politică.

Dacă acceptați angajarea la Yardi, Informațiile de solicitare vor deveni parte din dosarul dvs. de angajare și vor fi utilizate în scopuri de angajare.

Yardi efectuează verificări ale antecedentelor tuturor angajaților odată ce aceștia au încheiat procesul de solicitare și li se oferă un loc de muncă la Yardi. Angajarea la Yardi este condiționată de finalizarea unei verificări satisfăcătoare a antecedentelor. Dacă ceva din verificarea antecedentelor dvs. pare să reprezinte un motiv pentru care Yardi nu vă poate angaja, vă vom anunța că este posibil să nu vă putem oferi un post din cauza respectivelor informații. De asemenea, vă vom furniza o copie a verificării antecedentelor dvs. și vă vom oferi informații privind procesul de corectare a unei înregistrări.

Trimiterea Informațiilor dvs. de solicitare este voluntară. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu trimiteți Informațiile de solicitare, capacitatea noastră de a vă lua în considerare drept candidat(ă) poate fi limitată. Vă vom cere consimțământul înainte de a obține informații suplimentare de la agenții terțe și vă vom informa, dacă acest lucru este cerut de lege, în legătură cu informațiile primite de la respectivele terțe părți. Dacă doriți să anonimizați Informațiile dvs. de solicitare din bazele noastre de date active, vă rugăm să ne contactați la (800) 866-1124. Rețineți totuși că anumite informații cu caracter personal pot fi păstrate conform legii.

Informații cu caracter personal sensibile și caracteristici de clasificare protejate

Cu posibila excepție a „informațiilor de contact”, „preferințelor privind locul de muncă” și „istoricului angajărilor”, toate categoriile de mai sus includ sau conțin informații din care este posibil să se deducă informații cu caracter personal sensibile sau caracteristici de clasificare protejate în conformitate cu legislația din California sau federală, dacă este cazul. Cu toate acestea, nu folosim sau nu dezvăluim informații cu caracter personal sensibile în moduri care fac obiectul dreptului rezidenților din California de a limita utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal sensibile în temeiul CCPA.

Surse de informații cu caracter personal

Colectăm informații cu caracter personal de la dvs. atunci când solicitați un loc de muncă și pe parcursul procesului de solicitare a unui loc de muncă sau de recrutare.  De asemenea, putem colecta informațiile dvs. cu caracter personal din alte surse și le putem combina cu informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați.  De exemplu, putem colecta informațiile dvs. cu caracter personal de la:

·    Site-uri de angajare pe care le puteți utiliza pentru a solicita un loc de muncă la noi;

·    Angajatori anteriori care ne oferă referințe de angajare;

·    Referințe profesionale pe care ne autorizați să le contactăm;

·    Servicii de selecție înainte de angajare, cum ar fi furnizorii de servicii de verificare a antecedentelor (dacă este permis de lege);

·    Agenții pentru ocuparea forței de muncă și recrutori;

·    Instituțiile dvs. de învățământ;

·    Alt personal Yardi.

Această secțiune descrie în general practicile noastre din prezent și din ultimele 12 luni.

Dezvăluirea informațiilor cu caracter personal

Putem dezvălui informațiile dvs. cu caracter personal următoarelor părți pentru a facilita unul sau mai multe dintre scopurile descrise mai sus:

·    Afiliați. Societatea noastră mamă, filialele și alți afiliați aflați sub controlul societății noastre mamă, în scopuri conforme cu prezenta Notificare privind confidențialitatea sau pentru a opera infrastructuri, sisteme și tehnologii comune.

·    Furnizori de servicii. Companiile care ne oferă servicii care ne ajută să gestionăm procesul de recrutare și să ne desfășurăm activitatea, cum ar fi site-uri de angajare, recrutori, intervievarea și testarea, selecția înainte de angajare, rezervarea călătoriilor pentru interviu și rambursarea cheltuielilor (dacă este cazul), relocarea (dacă este cazul) și analiza recrutării.

·    Autorități guvernamentale, de aplicare a legii și altele. Autoritățile guvernamentale, de aplicare a legii, instanțele și altele în scopurile descrise în secțiunea Conformitate, siguranță și protecție de mai sus.

·    Transferuri de afaceri.  Părțile (și consilierii acestora) din tranzacții și tranzacții potențiale în temeiul cărora vindem sau transferăm unele sau toate activele sau afacerile noastre, inclusiv informațiile dvs. cu caracter personal, cum ar fi o cesiune corporativă, fuziune, consolidare, achiziție, reorganizare sau vânzare de active, sau în caz de faliment sau dizolvare.

·    Consultanți profesioniști. Avocați, consultanți în materie de imigrație și alți consultanți profesioniști externi care solicită informațiile dvs. în cursul furnizării de servicii.

·    Alte părți care nu sunt enumerate mai sus, dar care sunt identificate în sau înainte de momentul în care colectăm informațiile dvs. cu caracter personal. 

Această secțiune descrie în general practicile noastre din prezent și din ultimele 12 luni. Trebuie să presupunem că fiecare categorie de informații cu caracter personal pe care le colectăm poate fi dezvăluită și poate să fi fost dezvăluită în ultimele 12 luni fiecărei categorii de alte părți enumerate mai sus în această secțiune.

Păstrarea datelor

Criteriile pentru a decide cât timp se păstrează informațiile cu caracter personal se bazează, în general, pe faptul că o astfel de perioadă este suficientă pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, așa cum sunt descrise în prezenta Notificare privind confidențialitatea, inclusiv respectarea obligațiilor noastre de păstrare a evidențelor legale și pentru alte scopuri de conformitate, protecție și siguranță descrise mai sus.  Informațiile de solicitare sunt păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă. Putem, de asemenea, să păstrăm Informațiile de solicitare pentru a vă lua în considerare pentru alte locuri de muncă pentru care ați putea fi calificat(ă).

Cum păstrează Yardi informațiile dvs. cu caracter personal în condiții de securitate?

Yardi se angajează să protejeze securitatea oricăror informații cu caracter personal pe care ni le furnizați.  Yardi utilizează măsuri de securitate administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja orice astfel de informații pe care le trimiteți. În pofida acestor protecții, nicio transmitere electronică prin internet sau tehnologie de stocare a informațiilor nu este în mod garantat complet sigură, prin urmare trebuie să luați măsuri adecvate de precauție înainte de a decide ce informații ne trimiteți în acest mod.

Drepturile persoanelor

Utilizatorii site-ului care doresc să corecteze, să actualizeze, să modifice sau să șteargă informațiile pe care le trimit pe acest Portal al solicitantului trebuie să poată reveni la pagina de înregistrare aplicabilă sau la formularul web pentru a-și edita înregistrarea utilizatorului sau a organizației. Pentru informații suplimentare sau probleme de accesare a informațiilor dvs. de pe o astfel de pagină, sunați-ne la (800) 866-1124 sau contactați-ne utilizând formularul Feedback de confidențialitate.

Pentru solicitanții din UE:  În cazul în care considerați că am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal încălcând legislația aplicabilă și nu am corectat această încălcare spre satisfacția dumneavoastră rezonabilă, puteți, de asemenea, depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră.

Pentru rezidenții din California: În sensul prezentei Notificări privind confidențialitatea, „Informațiile cu caracter personal” și „Informațiile cu caracter personal sensibile” au înțelesurile date în Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California din 2018 (astfel cum a fost modificată din când în când, „CCPA”).

Drepturile la viață privată din California

Locuitorii din California au drepturile enumerate mai jos în conformitate cu CCPA. Cu toate acestea, aceste drepturi nu sunt absolute și, în anumite cazuri, putem să vă respingem cererea conform legii.

·    Informații.  Puteți solicita următoarele informații despre modul în care am colectat și utilizat informațiile dvs. cu caracter personal în ultimele 12 luni:

o  Categoriile de informații cu caracter personal pe care le-am colectat.

o  Categoriile de surse din care am colectat informațiile cu caracter personal.

o  Scopurile de afaceri sau comerciale pentru colectarea sau vânzarea informațiilor cu caracter personal.

o  Categoriile de părți terțe cărora le dezvăluim informațiile cu caracter personal.

o  Categoriile de informații cu caracter personal pe care le-am vândut sau le-am dezvăluit în scopuri comerciale.

o  Categoriile de terțe părți cărora le-au fost vândute sau dezvăluite informațiile cu caracter personal în scopuri comerciale.

·    Acces.  Puteți solicita o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs.

·    Ștergere.  Ne puteți cere să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dvs.

·    Corecție.  Ne puteți cere să corectăm datele personale inexacte pe care le-am colectat despre dvs.

·    Renunțarea la vânzarea sau partajarea informațiilor cu caracter personal.  Rezidenții din California pot renunța la orice „vânzare” a informațiilor lor cu caracter personal sau la „partajarea” informațiilor cu caracter personal pentru publicitatea comportamentală intercontextuală, așa cum acești termeni sunt definiți în CCPA.  Nu vindem sau nu partajăm informațiile cu caracter personal ale solicitanților în modul restricționat de CCPA și nu am făcut acest lucru în ultimele 12 luni. CCPA solicită să precizăm dacă avem cunoștințe reale că vindem sau partajăm informații cu caracter personal ale angajaților cu vârsta de sub 16 ani și nu avem astfel de cunoștințe reale. 

·    Nediscriminare.  Aveți dreptul să vă exercitați drepturile descrise mai sus fără discriminare, astfel cum este interzis de CCPA, inclusiv exercitarea acestor drepturi fără represalii. 

Puteți depune cereri pentru exercitarea drepturilor dvs. folosind formularul Feedback de confidențialitate. Nu putem procesa solicitarea dvs. dacă nu ne furnizați suficiente detalii pentru a ne permite să înțelegem și să răspundem la aceasta. Este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea pentru a vă procesa cererile privind informațiile/cunoașterea, accesul, ștergerea și corecția și ne exercităm dreptul de a confirma reședința dvs. actuală în California. Este posibil să solicităm verificarea identității, cerându-vă să vă conectați la un cont online pentru candidați dacă aveți unul, să furnizați informații care ne pot ajuta să vă verificăm identitatea, să furnizați identificarea guvernamentală și/sau să furnizați o acreditare sub sancțiunea sperjurului. 

Agentul dvs. autorizat poate face o cerere în numele dvs. cu condiția să verificăm identitatea agentului și să primim o copie a unei împuterniciri valabile date agentului dvs. autorizat în conformitate cu Secțiunile 4000-4465 din Codul Testamentar din California.  Dacă nu i-ați furnizat agentului dvs. o astfel de împuternicire, trebuie să îi oferiți agentului dvs. permisiunea scrisă și semnată de a exercita drepturile CCPA în numele dvs., să furnizați informațiile pe care le solicităm pentru a vă verifica identitatea și să ne furnizați confirmarea că ați acordat agentului autorizat permisiunea de a depune cererea.

Categorii statutare în California

Pentru fiecare categorie de informații cu caracter personal enumerată mai sus în Secțiunea 2.1(repetată cu caractere aldine mai jos), CCPA (Secțiunea 1798.140(v)(1) din Codul Civil din California) ne cere să identificăm următoarele categorii statutare cărora le corespunde: 

·    Informații de contact: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații din materialele de solicitare a unui loc de muncă sau de la recrutori: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Calificări profesionale: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații din procesul de solicitare: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Statutul de imigrant: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Informații biografice: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Preferințe privind locul de muncă: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Istoricul angajărilor:  Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații privind verificarea antecedentelor: Identificatori, informații profesionale sau legate de locul de muncă, informații privind educația

·    Informații necesare pentru înțelegerea și evaluarea cererilor de adaptare în cazul potențialelor dizabilități sau a altor condiții medicale: Identificatori, evidențe ale clienților din California (informații medicale), informații profesionale sau legate de locul de muncă

·    Informații medicale:  Identificatori, evidențe ale clienților din California (informații medicale), informații profesionale sau legate de locul de muncă

Terțe părți

Această Notificare privind confidențialitatea nu abordează și nu suntem responsabili pentru practicile niciunei terțe părți, care are propriile reguli privind modul în care colectează și utilizează informațiile dvs. cu caracter personal.  Linkurile noastre către site-urile sau serviciile terțe nu reprezintă avize.

Accesibilitatea comunicărilor noastre

Ne angajăm să asigurăm accesibilitatea comunicărilor noastre pentru persoanele cu handicap.  Pentru a transmite cereri referitoare la accesibilitate sau pentru a raporta impedimente, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul Feedback de confidențialitate.  

Modificări la prezenta Politică

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Notificare privind confidențialitatea în orice moment.  Rubrica „Data de la care produce efecte” din partea de sus a acestei Notificări privind confidențialitatea arată când a fost revizuită ultima dată.  Orice modificări vor intra în vigoare atunci când vom posta notificarea revizuită pe site-ul nostru Cariere.

Obligațiile dvs.

În afară de obligația dvs. de a furniza informații complete și exacte în procesul de recrutare, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile pe care le trimiteți nu încalcă drepturile niciunei terțe părți.

Trebuie să păstrați informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat actualizate și să ne informați cu privire la orice modificări semnificative ale acestora.

Cum să ne contactați

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul Feedback de confidențialitate sau utilizând oricare dintre metodele de mai jos:

Prin telefon la: +1 (800) 866-1124
În scris la: În atenția –  Privacy Manager (Manager responsabil cu confidențialitatea datelor), 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117