EJENDOMSADMINISTRATORENS BRUGSBETINGELSER

Disse brugsbetingelser (disse ”betingelser” eller ”aftalen”) beskriver ejendomsadministratorens (“virksomhed,” “vi,” “os,” eller “vores”) brugsbetingelser vedrørende personer eller enheder, som tilgår vores ejendoms RentCafe-websted eller mobile applikationer eller Yardi-betalingstjenester (under ét kaldet ”webstedet”), herunder uden begrænsning lejere og potentielle lejere (alle personer eller enheder, som tilgår webstedet, under ét kaldet ”brugere”, ”dig” eller ”din/dine/dit”).  Se: https://resources.yardi.com/legal/rentcafe-terms-of-service/ for at få adgang til RentCafes brugsbetingelser.

Webstedet ejes og drives af os og tilbyder lejere og potentielle lejere visse tjenester (”tjenesterne”).  Webstedet bruger RentCafe-teknologiplatformen, der ejes og drives af Yardi Systems, Inc. (under ét med sine datterselskaber og tilknyttede selskaber kaldet ”Yardi”).

VIGTIGT – SKAL LÆSES GRUNDIGT IGENNEM. DISSE BETINGELSER UDGØR EN BINDENDE JURIDISK AFTALE MELLEM DIG OG OS. DENNE AFTALE SAMMEN MED ALLE ANDRE BETINGELSER, DER KAN VÆRE SLÅET OP PÅ WEBSTEDET ANGÅENDE RENTCAFES PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER OG ALLE ANDRE SKRIFTLIGE AFTALER ELLER KONTRAKTER MELLEM DIG OG OS, DER INDEHOLDER DISSE BETINGELSER SOM REFERENCE, FASTSÆTTER DE FULDSTÆNDIGE BETINGELSER OG VILKÅR, I HENHOLD TIL HVILKE DU MÅ TILGÅ OG BRUGE WEBSTEDET OG TJENESTERNE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE BRUGE WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE.

1.            DIN ACCEPT. Det glæder os at stille webstedet og tjenesterne til rådighed betinget af din accept, og vi håber, at du vil synes, at webstedet er informativt og nyttigt. VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU OG GIVER DIT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSER UDEN FORBEHOLD. YARDI OG/ELLER SELSKABET KAN FRA TID TIL ANDEN ÆNDRE DISSE BETINGELSER. HVIS DISSE BETINGELSER SKULLE BLIVE ÆNDRET PÅ NOGEN MÅDE, VIL DE NYE BETINGELSER BLIVE SLÅET OP PÅ DENNE WEBSIDE. VED AT BRUGE WEBSTEDET EFTER IKRAFTTRÆDELSESDATOEN FOR ENHVER ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT OG UDEN FORBEHOLD DE ÆNDREDE BETINGELSER.

2.            YARDI ER IKKE PART I NOGEN UDLEJNINGSTRANSAKTIONER.

2.1          Webstedet er beregnet som en platform for ejendomsadministratorer og ejere til at levere tjenesterne til lejere og potentielle lejere. Yardi hverken ejer eller forvalter de ejendomme, der er angivet på webstedet, og indgår ikke lejekontrakter til disse ejendomme. Selvom webstedet kan føre til visse forretningstransaktioner, der udtrykkeligt er aftalt mellem Yardi og brugere, er Yardi ikke part i nogen transaktioner mellem brugere og ejendomsadministratorer bortset fra at stille webstedet til rådighed. DERFOR ER YARDI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR INFORMATION, DOKUMENTERS INDHOLD ELLER FOR NOGEN ANDRE INTERAKTIONER AF, MELLEM ELLER BLANDT BRUGERE, EJENDOMSADMINISTRATORER ELLER EJERE VIA WEBSTEDET.

2.2          Du er ansvarlig for, hvordan du bruger webstedet, og selskabet opfordrer alle, der tilgår webstedet, herunder brugere, til at udøve sund dømmekraft, når man indgår transaktioner i forbindelse med leje af ejendom. I TILFÆLDE AF AT DU HAR EN TVIST MED EN EJENDOMSADMINISTRATOR ELLER EJER, FRITAGER DU YARDI FRA ALLE KRAV, FORDRINGER OG SKADER (FAKTISKE OG FØLGESKADER) AF ENHVER ART OG KARAKTER, KENDTE OG UKENDTE, FORMODEDE OG IKKE FORMODEDE, OFFENTLIGGJORTE OG IKKE OFFENTLIGGJORTE, DER SKYLDES ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED SÅDANNE TVISTER.

3.            ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET.

3.1          Vi giver dig visse oplysninger og funktioner via webstedet. Du er eneansvarlig for at stille alt nødvendigt udstyr, der er nødvendigt til oprettelse af en internetforbindelse, adgang til internettet, til rådighed og for alle gebyrer i forbindelse med telefon, trådløs eller en anden forbindelse og andre tjenester, der er forbundet med en sådan adgang.

3.2          Vi har ret til, men er ikke forpligtet til at træffe følgende foranstaltninger uden forudgående varsel: (a) at ændre eller bringe hele eller en del af webstedet eller tjenesterne til ophør; (b) begrænse eller ophæve din adgang til hele eller en del af webstedet eller tjenesterne; eller (c) nægte, flytte eller fjerne indhold, der er tilgængeligt på webstedet, og materiale, som du sender til webstedet.

3.3          Med forbehold for din overholdelse af disse betingelser giver vi dig hermed tilladelse til at tilgå og bruge webstedet og tjenesterne, forudsat at du ikke vil (og ikke giver tredjepart tilladelse til at): (a) anvende webstedet eller noget indhold på webstedet til erhvervsmæssig brug; (b) reproducere, kopiere, vise, lagre, udføre, genopslå, offentliggøre, sende, distribuere, sælge, tilbyde til salg, licensere, ændre, skabe afledte værker af eller på anden vis bruge nogen del af det indhold, der tilbydes på webstedet, til andet end dit eget personlige, ikke-erhvervsmæssige formål; (c) fjerne nogen ophavsret, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder i eller på webstedet eller tjenesten eller i eller på noget indhold eller andre materialer, du har fået via webstedet eller tjenesterne; (d) bruge nogen form for robot, spider, program til søgning/hentning af data eller anden automatiseret enhed, proces eller middel til at tilgå, hente, skrabe eller indeksere nogen del af webstedet eller tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, med det formål at opbygge eller fylde en søgbar database med bedømmelser af virksomheder eller ejendomme; (e) indsamle eller registrere nogen oplysninger om andre brugere eller medlemmer (herunder brugernavne og/eller e-mailadresser) til noget formål; (f) omformatere eller indramme nogen del af websiderne, der er en del af webstedet eller tjenesterne; (g) oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske, vildledende eller svigagtige påskud; (h) oprette eller sende uønskede elektroniske meddelelser som ”spam” til andre brugere eller medlemmer af webstedet eller tjenesterne eller på anden vis være til hinder for andre brugeres eller medlemmers glæde ved webstedet eller tjenesterne; (i) sende nogen form for virus, orme, defekter, trojanske heste eller andre elementer af destruktiv karakter; (j) bruge webstedet eller tjenesterne til at skade noget computernetværks sikkerhed, bryde adgangskoder eller sikkerhedskrypteringskoder, overføre eller lagre ulovligt materiale, herunder enhver form for materiale, der kan anses for at være truende eller uanstændigt; (k) kopiere eller ændre HTML-koden, der anvendes til at generere websider på webstedet; (l) bruge nogen form for enhed, software eller procedure, der hindrer, at webstedet eller tjenesterne fungerer korrekt, eller på anden vis forsøge at hindre webstedet eller tjenesterne i at fungere korrekt; (m) træffe nogen form for foranstaltninger, der efter vores eget skøn belaster eller kan belaste vores IT-infrastruktur urimeligt eller uforholdsmæssigt meget; (n) ændre, tilpasse, oversætte eller genskabe nogen del af webstedet eller tjenesterne; eller (o) bruge webstedet eller tjenesterne tilsigtet eller utilsigtet til at overtræde en gældende international, national, føderal, statslig, regional eller lokal lovgivning eller forskrift, herunder, men ikke begrænset til, fair boliglove og -forskrifter.

4.            SUPPLERENDE KRAV.  Visse aspekter i forbindelse med tjenesterne kan være omfattet af supplerende krav, retningslinjer, andre tekniske og ikke-tekniske specifikationer eller andre regler eller politikker ud over de, der er fastsat i disse betingelser (“Supplerende krav”). I tilfælde af en konflikt mellem de supplerende krav og disse betingelser har de supplerende krav forrang.

5.            ÆNDRINGER. Yardi og selskabet kan fra tid til anden og efter eget skøn ændre eller opdatere disse betingelser og forbeholder sig ret til, til enhver tid og fra tid til anden, at ændre, midlertidigt eller permanent bringe webstedet eller en del af det eller en del af eller alle tjenesterne eller alle webstedets funktioner til ophør eller stoppe det/dem med eller uden varsel og uden forpligtelse over for dig. Du accepterer, at Yardi og selskabet ikke er ansvarlig for og ikke hæfter for fejl på webstedet og sletning af andet indhold, der vedligeholdes eller sendes af webstedet. Du accepterer også, at hverken Yardi eller selskabet er ansvarlig over for dig eller tredjepart for nogen ændring, suspension eller nedlæggelse af webstedet. Ændringer af disse betingelser vil blive slået op i det relevante område på webstedet og vil træde i kraft omgående, når de bliver slået op. Du kan til enhver tid gennemgå den mest aktuelle version af betingelserne ved at klikke på linket ”Brugsbetingelser”, der findes på alle webstedets websider. Du accepterer at gennemgå betingelserne fra tid til anden for at sikre, at du er opdateret om eventuelle ændringer. Ved at fortsætte med at bruge webstedet eller tjenesterne efter en sådan ændring accepterer du og er enig i at være bundet af sådanne ændringer. HVIS EN ÆNDRING IKKE KAN ACCEPTERES AF DIG, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING OG UDVEJ AT OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET OG TJENESTERNE.

6.            KONTOREGISTRERING OG BRUG. For at kunne bruge visse funktioner på webstedet eller tjenesterne skal du registrere dig og oprette en konto, der er beskyttet med en adgangskode (”Din konto”) og/eller for at kunne sende ejendomslister, leasingaftaler, lejevilkår, opslag, meddelelser, tekst, talekommandoer, billeder, fotos, filer, video og andre oplysninger, materialer eller dokumenter (under ét kaldet ”Information og materiale”).

6.1          Din konto. Du accepterer at: (a) give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, som du bliver tilskyndet til af registreringsformularen; og (b) vedligeholde og opdatere sådanne oplysninger for at sikre, at de altid er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til at slette din konto og nægte enhver aktuel eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf) uden varsel, hvis det skønnes, at du har givet vildledende oplysninger om din alder, identitet eller andre oplysninger, der er sendt i forbindelse med din konto, eller hvis vi har rimelig grund til at formode, at sådanne oplysninger er usande, ukorrekte, ufuldstændige eller ikke aktuelle. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af din adgangskode, din e-mailadresse og din konto og har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der opstår i forbindelse med din adgangskode og din konto. Du accepterer: (i) omgående at informere os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller om ethvert sikkerhedsbrud, (ii) omgående at ændre din adgangskode, hvis du får kendskab til, at din konto er bragt i fare, (iii) sikre at du fuldstændig forlader din konto ved afslutningen af hver session. Du accepterer og anerkender, at du ikke giver andre tilladelse til at udnytte din konto, og at du ikke vil røbe din RentCafe-adgangskode til nogen. Du vil være eneansvarlig for at beskytte din adgangskode og for eventuelle handlinger i forbindelse med din adgangskode og konto, uanset om de er autoriseret af dig eller ej. Hvis du mister kontrollen med din adgangskode, kan du miste en væsentlig kontrol med dine personoplysninger og kan potentielt blive udsat for juridisk bindende foranstaltninger, der er truffet på dine vegne. Du accepterer også, at du ikke bruger en andens adgangskode på webstedet eller forsøger at få adgang til en anden brugers RentCafe-konto. SELSKABET KAN IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, DER SKYLDES DIN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DETTE PUNKT.

6.2          Privatlivspolitik og dine oplysninger og materialer. Ved at sende oplysninger og materialer og for at vi kan levere tjenester til dig, giver du hermed dit samtykke til vores brug og deling af dine oplysninger og materialer som beskrevet i den gældende privatlivspolitik, som er medtaget i disse betingelser. Privatlivspolitikken kan tilgås ved at klikke på linket ”Privatlivspolitik”, der findes på alle webstedets websider. I tilfælde af en konflikt mellem den gældende privatlivspolitik og disse betingelser har privatlivspolitikken forrang. Derudover forsikrer og garanterer du hermed, at dine oplysninger og materialer: (a) ikke overtræder, krænker eller tilsidesætter nogen pligt over for nogen person eller enhed eller deres rettigheder og ikke vil gøre det, hverken direkte eller indirekte, herunder uden begrænsninger, fair boliglove, ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, andre intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlighedsret eller ret til privatliv; (b) ikke er svigagtige, vildledende, hadefulde, skadegørende, ærekrænkende, løgnagtige, injurierende, grove, voldelige, truende, profane, vulgære eller obskøne; (c) ikke chikanerer andre, fremmer hykleri, racisme, had eller skade på et individ eller en gruppe, fremmer diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, seksuel orientering eller alder eller på anden vis forstyrrer en anden parts brug af webstedet eller tjenesterne; (d) ikke fremmer ulovlige eller skadelige aktiviteter; og (e) ikke er ulovlige eller i strid med de internationale, nationale, føderale, statslige, regionale eller lokale love eller forskrifter, der er gældende for de brugermaterialer, der blev oprettet, vist eller tilgået.

6.3          Kommunikation. Selvom vi stiller en platform til rådighed via webstedet og tjenesterne, via hvilke tredjeparter kan kommunikere, er selskabet ikke involveret i denne tredjepartskommunikation og er ikke ansvarlig og hæfter under ingen omstændigheder for indholdet af nogen tredjepartskommunikation eller for en tredjeparts manglende kommunikation. Indholdet af en sådan tredjepartskommunikation bestemmes udelukkende af den tredjepart, der er ansvarlig for kommunikationen, og ikke af selskabet. Vi er kun ansvarlig for indholdet af oplysninger, der er meddelt direkte af os. Du anerkender og accepterer, at du vil gøre noget ved eventuelle problemer eller betænkeligheder i forbindelse med tredjepartskommunikation med den ansvarlige tredjepart ved at kontakte den nævnte tredjepart direkte og ikke selskabet. Selskabet vil ikke blive involveret i nogen anliggender i relation til en tredjeparts kommunikation, medmindre problemet udelukkende kan tilskrives en fejlfunktion eller fejl, der opstår på webstedet eller i forbindelse med tjenesterne.

6.4          Lejer-screening. Som en del af tjenesterne kan brugere få tilladelse til at sende oplysninger via webstedet med det formål at gennemføre en kontrol af brugerens baggrund eller screening på vegne af ejendomsadministratoren eller ejeren (en ”screening”). Oplysninger, som du har sendt via webstedet med en sådan screening som formål, vil blive behandlet i overensstemmelse med privatlivspolitikken. Din afsendelse af oplysninger, der anmodes om til en screening, udgør dit samtykke til screeningprocessen. Screeninger kan også være reguleret af andre supplerende krav, som kan blive videregivet til dig i forbindelse med screeningen. Du anerkender, at du vil gøre noget ved eventuelle problemer eller betænkeligheder i forbindelse med screeninger, herunder resultatet af screeninger, ved at kontakte den pågældende ejendomsadministrator eller ejer eller som det på anden vis er tilladt i henhold til de supplerende krav, der er gældende for screeningen, eller som på anden vis kræves af lovgivningen. Yardi er ikke involveret i screeningrelaterede problemer, medmindre problemet udelukkende kan tilskrives en fejlfunktion eller fejl, der opstår på webstedet eller i forbindelse med tjenesterne, eller som på anden vis er specificeret i de supplerende krav, der er gældende for screeningen, eller som på anden vis kræves af lovgivningen.

6.5          Betalinger. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet nedenfor, er alle betalinger, du sender via webstedet, herunder lejeindskud, lejebetalinger eller andre tjenester eller transaktioner, herunder, men ikke begrænset til returnering af kaution, for tjenester, der leveres af en ejendomsadministrator, ejer eller en anden part end Yardi. De samlede betalingsbeløb, der kræves til disse transaktioner, bestemmes udelukkende af dig og en anden part, som du indgår en aftale med, eller som du har en eksisterende aftale med og ikke af Yardi. Du anerkender, at du vil gøre noget ved eventuelle uoverensstemmelser, problemer eller betænkeligheder vedrørende sådanne samlede betalingsbeløb ved at kontakte den anden part direkte i stedet for Yardi. Yardi er ikke involveret i sådanne anliggender, medmindre problemet udelukkende kan tilskrives en fejlfunktion eller fejl, der opstår på webstedet eller i forbindelse med tjenesterne.

Du accepterer udtrykkeligt, at alle betalinger, som du foretager til en ejendomsadministrator, ejer eller en anden part end Yardi (“betalingsmodtager”), vil blive fremsendt til Yardi som betalingsopkrævningsagent for betalingsmodtageren alene med det begrænsede formål at behandle sådanne betalinger. Din levering af betalingen til Yardi, som handler som begrænset betalingsopkrævningsagent for betalingsmodtageren, skal opfylde din betalingsforpligtelse over for betalingsmodtageren. Når en sådan betaling er modtaget af Yardi på dine vegne, bemyndiger du Yardi til elektronisk at kreditere beløbene på den bankkonto, som du har angivet (f.eks. betalingsmodtagerens bankkonto). I det tilfælde, at Yardi ikke behørigt fremsender sådanne betalingsbeløb til betalingsmodtageren, vil betalingsmodtageren kun have regres mod Yardi og ikke dig direkte. Under antagelse af, at du har angivet det korrekte skyldige beløb til os, bortfalder din betalingsforpligtelse over for betalingsmodtageren ved vores modtagelse af midlerne. Du har ikke nogen tabsrisiko, såfremt Yardi undlader at fremsende beløbene til betalingsmodtageren.

Af klarhedshensyn kan brugere drage fordel af visse tjenester, der har en afgift forbundet med dem, som f.eks. screeningstjenester, leasingudførelsesgebyrer, returnering af kaution og lignende, der pålægges af Yardi eller en anden tredjepart, som kan være eller måske ikke er et datterselskab af eller et selskab, der er tilknyttet Yardi. Yardi eller en sådan anden virksomhed kan opkræve disse gebyrer direkte fra brugere således som fastsat på webstedet eller i tjenesterne. Du anerkender, at disse gebyrer kan blive ændret.

Der kan være anført yderligere betingelser i tjenestespecifikke betingelser, der gælder for sådanne betalinger [herunder i relation til refunderinger (hvis relevant), faktureringsordninger og eventuelle konsekvenser af ikke at betale til tiden]. Ansøgningsgebyrer kan ikke refunderes, selv hvis en ansøgning afvises, medmindre andet er foreskrevet ved lov. Du skal overholde alle sådanne betingelser i relation til sådanne betalinger, du foretager.

Ved at oplyse dine kort- eller bankoplysninger tilkendegiver du, at du har bemyndigelse til at bruge dette kort eller denne bankkonto til at betale for lejeindskud, lejebetalinger eller andre tjenester eller transaktioner for tjenester, der leveres af en ejendomsadministrator, ejendomsejer eller andre parter end Yardi.  Yardi gemmer alle personoplysninger, som du giver i forbindelse med transaktionen. Du bemyndiger Yardi til at gemme dine kort- eller bankoplysninger efter afslutning af transaktionen, så du kan bruge dem til senere transaktioner, eller hvis du tilmelder dig tilbagevendende betalinger, således at Yardi kan behandle dine tilbagevendende betalinger. Du er ansvarlig for at holde dine kort- eller bankoplysninger opdateret. Hvis dine kort- eller bankoplysninger ændrer sig, accepterer du at opdatere dine oplysninger med det samme. Yardi vil fortsat gemme dine kort- eller bankoplysninger, indtil du sletter dine oplysninger, eller du annullerer tilbagevendende betalinger.  For yderligere oplysninger om, hvordan vi gemmer og bruger dine kort-, bank- eller andre personoplysninger, henvises der til vores privatlivspolitik.

Gælder kun i USA (og gælder ikke i Canada): Du accepterer udtrykkeligt, at alle betalinger, som du foretager til en anden part end Yardi (“betalingsmodtager”), vil blive fremsendt til Yardi som betalingsopkrævningsagent for betalingsmodtageren alene med det begrænsede formål at behandle sådanne betalinger. Din levering af betaling til Yardi, som handler som begrænset betalingsopkrævningsagent for betalingsmodtageren, skal opfylde din betalingsforpligtelse over for betalingsmodtageren. Når en sådan betaling er modtaget af Yardi på dine vegne, bemyndiger du Yardi til elektronisk at kreditere beløbene på den bankkonto, som du har angivet (f.eks. betalingsmodtagerens bankkonto). I det tilfælde, at Yardi ikke behørigt fremsender sådanne betalingsbeløb til betalingsmodtageren, vil betalingsmodtageren kun have regres mod Yardi og ikke dig direkte. Under antagelse af, at du har angivet det korrekte skyldige beløb til os, er din betalingsforpligtelse over for betalingsmodtageren opfyldt ved vores modtagelse af midlerne. Du har ikke nogen tabsrisiko, såfremt Yardi undlader at fremsende beløbene til betalingsmodtageren.

6.6          Elektroniske underskrifter.  Hvis du vælger at bruge RentCafes elektroniske underskriftsfunktion, forstår, anerkender og accepterer du, at du omhyggeligt har gennemgået offentliggørelsen, der relaterer til brugen af din elektroniske underskrift til at underskrive dokumenter og ikke vil underskrive sådanne dokumenter med din elektroniske underskrift uden at give dit samtykke til at bruge din elektroniske underskrift. Du accepterer, at du vil anvende din egen juridiske rådgiver til at bestemme, om den elektroniske underskrift af dokumenterne er tilstrækkelig og deres eksigibilitet, og at Yardi ikke giver nogen garanti og ikke påtager sig noget ansvar for tilstrækkeligheden af den elektroniske underskrift af dokumenterne i henhold til gældende internationale, nationale, føderale, statslige, regionale eller lokale love eller forskrifter.

6.7          Identitetsverifikationstjenester. Du anerkender, at du ved at bruge identitetsverifikationstjenester, hvis det er relevant, giver dit udtrykkelige skriftlige samtykke til: (i) at sende og modtage tekstbeskeder forbundet med identitetsverifikationstjenesterne, herunder tekstbeskeder til og fra tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til Jumio Corporation som udbyder af dokumentverifikationstjenester); og (ii) at dit “selfie”-billede bruges i dokument- og identitetsverifikationsprocessen. Ved at levere et ”selfie”-billede eller et billede af dine identifikationsdokumenter accepterer du, at billederne må scannes og sammenlignes med dine identifikationsdokumenter til identifikationsformål, og at du har læst og forstået vores privatlivspolitik og Jumio Corporations privatlivspolitik (tilgængelig på: https://www.jumio.com/legal-information/privacy-policy/jumio-corp-privacy-policy-for-online-services/).

7.            HOME IQ TJENESTER. Vi kan bruge intelligente låse, intelligent termostat-hardwareudstyr og/eller andet kompatibelt trådløst forbundet intelligent udstyr (der finder anvendelse) (under ét kaldet ”Home IQ Device(s)”) sammen med en Yardi gateway hub (”Home IQ Hub”) installeret i hver anvendelig enhed og en eventuelt tilknyttet Yardi-hostet software-funktionalitet for at give hver anvendelig enhed smart home-funktionalitet. Vores privatlivspolitik beskriver vores databeskyttelsespraksis for oplysninger, som vi indhenter fra enkeltpersoner, der bruger sådanne Home IQ Devices eller en Home IQ Hub.

8.            YARDIS OG SELSKABETS RETTIGHEDER. Du anerkender, at Yardi og selskabet har ret til at undersøge og retsforfølge krænkelser af disse betingelser, herunder intellektuel ejendomsret, krænkelse af publicity- og privatlivsrettigheder og problemer med webstedets sikkerhed i lovgivningens videst mulige omfang. Yardi og/eller selskabet kan inddrage og samarbejde med retshåndhævende myndigheder til retsforfølgning af brugere, som krænker disse betingelser. Du anerkender, at Yardi og selskabet ikke er forpligtet til at overvåge din adgang til eller brug af webstedet eller tjenesterne, men har ret til det med det formål at drive webstedet for at sikre din overholdelse af disse betingelser eller for at overholde gældende lovgivning eller en domstols, administrativ myndigheds eller et andet statsligt organs retsafgørelse eller krav.

9.            WEBSTEDETS INDHOLD GENERELT. Det er dit eneansvar at evaluere nøjagtigheden, fuldstændigheden og anvendeligheden af alle meninger, al rådgivning, alle udtalelser, alle erklæringer, tjenester og andre oplysninger, der stilles til rådighed via webstedet. Selskabet støtter ikke og står ikke inde for pålideligheden, nøjagtigheden eller kvaliteten af oplysninger, varer, tjenester eller produkter, der vises eller annonceres på webstedet. Selskabet påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for de oplysninger, der er stillet til rådighed på dette websted.

10.          TREDJEPARTERS LINKS, PRODUKTER OG TJENESTER.

10.1        Tredjeparters websteder og tjenester. Dette websted kan indeholde links eller taleadgang til tredjeparters websteder eller ressourcer. Adgang til sådanne tredjeparters websteder, tjenester eller ressourcer er udelukkende medtaget af hensyn til brugernes bekvemmelighed og er ikke en bekræftelse eller godkendelse fra selskabet af tredjeparter, enhver, der sponsorerer disse websteder eller deres produkter eller tjenester, eller selve produkterne eller tjenesterne. Selskabet påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for de oplysninger, der er stillet til rådighed på en tredjeparts websted eller tjeneste, der kan tilgås fra webstedet, herunder eventuelle erklæringer om eller garantier for nøjagtighed eller fuldstændighed. Fordi selskabet ikke har kontrol over tredjeparters websteder, ressourcer, produkter eller tjenester, anerkender og accepterer du, at selskabet ikke er ansvarligt for, ikke hæfter for og ikke står inde for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af oplysninger, der er tilgængelige via sådanne websteder, ressourcer, produkter eller tjenester, din brug af eller din udveksling af oplysninger med sådanne websteder eller tjenester eller indhold, udtalelser, erklæringer, reklamer, produkter, ejendomme, tjenester eller andre materialer, der er tilgængelige på sådanne tredjeparters websteder. Du anerkender og accepterer, at selskabet hverken direkte eller indirekte er ansvarligt eller hæfter for eventuelle skader eller tab, der er forårsaget eller angiveligt forårsaget af din brug af eller tillid til et sådant indhold, oplysninger, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via et sådant websted eller en sådan ressource. Hvis du vælger at tilgå sådanne tredjeparters websteder, produkter, ressourcer eller tjenester eller at handle med en sådan tredjepart om dennes produkter, ejendomme eller tjenester, gør du dette udelukkende på egen risiko. Ved at forlade webstedet kan du være underlagt sådanne tredjeparters websteders vilkår og betingelser og privatlivspolitikker eller andre vilkår og betingelser. Du anerkender og forstår, at selskabet ikke (a) leverer juridiske tjenester, formidlingstjenester eller anden professionel rådgivning eller tjenester til ejendomsadministratorer, ejere eller andre, som anfører ejendomme eller på anden vis bruger webstedet eller tjenesterne, (b) deltager i nogen forhandlinger med hensyn til leasing eller andre transaktioner, der involverer tredjeparter, eller (c) garanterer, står inde for eller sikrer en udlejningsejendom eller leasing eller en anden transaktion mellem en bruger og en ejendomsadministrator, ejer eller en anden person eller enhed.

10.2        Google® Maps. Webstedet bruger Google Maps og relateret indhold, der er licenseret til Yardi af Google og dennes licensgivere. Ved at bruge Google Maps-funktionerne, der er tilgængelige på webstedet, accepterer du at være bundet af Googles brugsbetingelser.

11.          EJERSKAB. Du anerkender og accepterer, at webstedet og tjenesterne bruger og indeholder intellektuel ejendom og ophavsretligt beskyttet og fortrolig teknologi, der ejes af eller er licenseret til Yardi, og som er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love og internationale traktater (under ét kaldet ”Yardis IP”).  Du anerkender og accepterer yderligere, at webstedet og tjenesterne bruger og indeholder intellektuel ejendom, herunder uden begrænsninger, oplysninger, data, tekst, musik, lyd, fotografier, grafik, video, meddelelser, tags eller andre materialer, der ejes af eller er licenseret til os, og som er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love og internationale traktater (under ét kaldet ”Selskabets IP”). Alle rettigheder forbeholdes. Du accepterer, at du ikke må reproducere, kopiere, vise, lagre, udføre, genopslå, offentliggøre, sende, distribuere, sælge, tilbyde til salg, licensere, ændre, skabe afledte værker af eller på anden vis bruge eller udnytte en del af eller al Yardis IP eller selskabets IP, webstedet til nogen erhvervsmæssige formål eller tilgå webstedet på nogen måde uden forudgående skriftlige tilladelse fra Yardi og selskabet. Du skal overholde alle meddelelser om ophavsret, oplysninger eller begrænsninger i eller vedhæftet al Yardis IP og selskabets IP. Alle varemærker er de respektive ejeres ejendom.

12.          SKADESLØSHOLDELSE. Du accepterer at forsvare og holde selskabet og dettes respektive medlemmer af direktionen, bestyrelsen, medarbejdere, aktionærer, efterfølgere, agenter, tilknyttede selskaber, datterselskaber og relevante tredjeparter, herunder annoncører, distributionspartnere, henvisningspartnere, tjenesteydere, licensgivere, licenshavere, konsulenter og kontrahenter (under ét kaldet ”skadesløsholdte parter”) skadesløse for og mod alle krav, forpligtelser, tab, omkostninger, skader eller udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger, der direkte eller indirekte skyldes eller står i forbindelse med: (a) din uagtsomhed eller forsømmelse; (b) dine oplysninger eller materialer, som du har bidraget med eller sendt gennem webstedet eller tjenesterne, herunder uden begrænsning, oplysninger forbundet med din konto; (c) din optræden, herunder din brug af webstedet og tjenesterne; (d) din forbindelse til webstedet; (e) enhver overtrædelse eller krænkelse af disse betingelser; (f) enhver overtrædelse eller krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, privatliv, publicity, fortrolighed eller ejendomsrettigheder som resultat af din brug af webstedet eller tjenesterne; (g) din brug af RentCafes elektroniske underskriftsfunktion til lejemål, herunder uden begrænsning, tilstrækkeligheden af en elektronisk underskrift eller eksigibiliteten af et elektronisk underskrevet lejemål; eller (h) din brug af RentCafe-tjenesters taleaktiverede kommandoer via tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, Amazon Alexa og Echo-tjenesterne (under ét kaldet ”kravene”). Du er eneansvarlig for at forsvare sådanne krav og for betaling af tab, omkostninger, skader eller udgifter som følge af ovenstående til både en tredjepart og til de skadesløsholdte parter. Selskabet har efter eget skøn ret til at vælge sin egen juridiske rådgiver til af forsvare sig selv mod ethvert krav (men dette skal ikke fritage dig for dine forpligtelser til skadesløshed), og du er eneansvarlig for betaling af alle selskabets rimelige advokatsalærer i forbindelse dermed. Du skal omgående informere selskabet, hvis du får kendskab til faktiske eller potentielle krav, anklager, handlinger, påstande eller påtaler, der kan påvirke din eller selskabets evne til varetage deres respektive pligter fuldt ud eller at udøve dennes rettigheder i henhold til disse betingelser. Du må uden forudgående skriftlig godkendelse fra selskabet ikke afvikle, afhænde eller indgå et foreslået forlig eller en løsning på noget krav (uanset om det er endeligt afgjort eller på anden vis), der er rettet mod dig, hvis et/en sådan(t) forlig eller løsning resulterer i en forpligtelse eller et ansvar for selskabet.

13.          ANSVARSFRASKRIVELSE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT:

13.1        AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE ER PÅ EGEN RISIKO. WEBSTEDET OG TJENESTERNE OG ALLE ANDRE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER OG TJENESTER DERI ER STILLET TIL RÅDIGHED ”SOM DE FOREFINDES” OG ”SOM DISPONIBLE”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. ANGÅENDE WEBSTEDET OG OPLYSNINGER OG MATERIALER PÅ WEBSTEDET FRASKRIVER SELSKABET SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER ALLE LOVBESTEMTE GARANTIER OG TILSAGN AF ENHVER ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, HANDEL OG FUNKTION.

13.2        SELSKABET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OG GIVER INGEN GARANTI FOR: (A) WEBSTEDETS ELLER TJENESTERNES SIKKERHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED, RETTIDIGHED OG YDEEVNE; (B) TJENESTER, RÅDGIVNING, OPLYSNINGER ELLER LINKS, DER ER INDHENTET VIA WEBSTEDET; (C) AT WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE ELLER NOGEN OPLYSNINGER OG MATERIALER DERI VIL OPFYLDE DINE KRAV; (D) AT WEBSTEDET ELLER TJENESTER ELLER NOGEN FUNKTIONER PÅ WEBSTEDET VIL VÆRE FEJLFRI, SIKRE, RETTIDIGE ELLER UDEN AFBRYDELSER; (E) AT RESULTATERNE, DER KAN OPNÅS FRA BRUGEN AF WEBSTEDET, ELLER OPLYSNINGER OG MATERIALER DERI VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE ELLER TILGÆNGELIGE; (F) AT EVENTUELLE FEJL PÅ WEBSTEDET ELLER I OPLYSNINGER ELLER MATERIALER DERI VIL BLIVE KORRIGERET; ELLER (G) AT WEBSTEDET OG DETS INDHOLD OG SERVER, DER GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

13.3        ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER DOWNOADES ELLER PÅ ANDEN VIS INDHENTES GENNEM DIN BRUG AF WEBSTEDET, UDFØRES PÅ EGET INITIATIV OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER ER RESULTATET AF, AT SÅDANT MATERIALE DOWNLOADES.

13.4        INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR INDHENTET FRA SELSKABET ELLER FRA DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, UDGØR NOGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE BETINGELSER.

13.5        NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE, AT VISSE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER UDELUKKES. SOM FØLGE DERAF GÆLDER NOGLE AF OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

14.          ANSVARSBEGRÆNSNING.

14.1        SELSKABET OG DETTES MEDLEMMER AF DIREKTIONEN, BESTYRELSEN, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, EFTERFØLGERE, AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER OG RELEVANTE TREDJEPARTER, HERUNDER ANNONCØRER, DISTRIBUTIONSPARTNERE, HENVISNINGSPARTNERE, TJENESTEYDERE, LICENSGIVERE, LICENSHAVERE, KONSULENTER OG KONTRAHENTER (UNDER ÉT KALDET ”PARTERNE”) VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR:

A.            NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, UTILSIGTEDE SKADER, FØLGESKADER, SKADER MED AFSKRÆKKENDE ELLER STRAFFENDE FORMÅL (HERUNDER BRUGSTAB, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTER, OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET OM DE ER BASERET PÅ EN KONTRAKT, GARANTI, SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER EN ANDEN RETSTEORI, DER SKYLDES ELLER STÅR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, DIN ADGANG TIL OG BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ ELLER BRUGE WEBSTEDET OG/ELLER EN RENTCAFÉ-TJENESTE, ALLE MATERIALER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR DIG FRA ELLER VIA WEBSTEDET (HERUNDER SKADER PÅDRAGET AF TREDJEPARTER), UANSET OM SKADERNE ER FORUDSIGELIGE, OG UANSET OM DE SKADESLØSHOLDTE PARTER, ELLER NOGEN AF DEM, ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ;

B.            INDHOLDET I ENHVER KOMMUNIKATION, MEDDELELSE ELLER OPLYSNING OPSLÅET AF DIG ELLER ANDRE TREDJEPARTER;

C.            INDHOLD, TJENESTER ELLER OPLYSNINGER, DER ER STILLET TIL RÅDIGHED AF ET WEBSTED, SOM FOREGIVER AT VÆRE DREVET AF SELSKABET ELLER DETTES TILKNYTTEDE SELSKABER, MEN SOM FAKTISK IKKE ER TILKNYTTET, KONTROLLERET, EJET ELLER DREVET AF SELSKABET;

D.            INDHOLD PÅ ETHVERT WEBSTED, DER IKKE ER KONTROLLERET, EJET ELLER DREVET AF SELSKABET, DER ER TILGÅET FRA ELLER VIA LINKS TIL DETTE WEBSTED; OG/ELLER

E.            EVENTUELLE SKADER ELLER KVÆSTELSER FORÅRSAGET AF, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FUNKTIONSSVIGT, FEJL, UNDLADELSE, AFBRYDELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I UDFØRELSEN AF OVERFØRSLEN, COMPUTERVIRUS ELLER LINJEFEJL.

14.2        Du anerkender, at ovennævnte begrænsninger er et væsentligt grundlag for handlen og for fordelingen af risici mellem parterne. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for utilsigtede skader eller følgeskader. Som følge deraf gælder nogle af ovennævnte begrænsninger muligvis ikke for dig. Hvis du er utilfreds med nogen del af webstedet eller med nogle af disse betingelser, er din eneste og eksklusive afhjælpning at ophøre med at bruge webstedet og tjenesterne.

15.          FULDBYRDELSE.  Selskabet påtager sig ikke ansvaret over for dig eller andre for selskabets eventuelle manglende håndhævelse af bestemmelserne i betingelserne.

16.          OPSIGELSE. Du accepterer, at vi efter eget skøn og med eller uden varsel af en eller anden grund kan bringe din brug af webstedet eller en del deraf eller en del af eller alle tjenester til ophør, herunder uden begrænsning, din manglende brug, eller hvis vi mener, at du har krænket eller handlet i strid med indholdet eller ånden i betingelserne. Vi kan også efter eget skøn og til enhver tid ophøre med at stille webstedet eller en del deraf eller en del af eller alle tjenester til rådighed uden varsel. Du accepterer, at enhver ophævelse af din adgang til webstedet i henhold til en bestemmelse i betingelserne kan gennemføres uden forudgående varsel, og anerkender og accepterer, at selskabet omgående kan blokere enhver fortsat adgang til webstedet. Du accepterer også, at selskabet ikke er ansvarligt over for dig eller en tredjepart for nogen ophævelse af din adgang til webstedet eller tjenesterne.

17.          BEMYNDIGELSE. Du erklærer og garanterer hermed over for selskabet, at: (a) du har al den fornødne beføjelse og bemyndigelse, forretningsmæssig eller på anden vis, til at indgå den bindende kontrakt, der er udarbejdet ved hjælp af disse betingelser, handle og drive din virksomhed og at udøve, levere og opfylde alle dine forpligtelser i henhold til denne aftale; (b) du har ret til at sende og bruge dine oplysninger og materialer på den måde, du har gjort til eller via webstedet og/eller via din konto; (c) du har ret til at give de licenser, der er givet i henhold til disse betingelser; (d) din ydelse i henhold til disse betingelser og/eller de tildelte rettigheder heri ikke er og ikke vil være i strid med eller resultere i en krænkelse eller overtrædelse af nogen af disse betingelser eller bestemmelser eller en misligholdelse i henhold til en kontrakt eller aftale, som du i øjeblikket er bundet af eller vil blive bundet af i fremtiden; og (e) din ydelse i henhold til disse betingelser vil overholde alle gældende love, regler og forskrifter (herunder uden begrænsning, love om eksportkontrol, privatliv og obskønitet) både i hjemlandet og i udlandet.

18.          INTERAKTIVE OMRÅDER.

18.1        Brug af interaktive områder. På webstedet og/eller som en del af tjenesterne kan vi stille områder til rådighed, der giver mulighed for brugerinteraktion, herunder opslagstavler, chatområder, forummer, blogs, instant messaging, ofte stillede spørgsmål eller andre meddelelses- og kommunikationsfunktioner (de ”interaktive områder”) til at opslå brugerfeedback, kommentarer, meddelelser eller andre indslag (”kommentarer”). Du anerkender, at alle interaktive områder er offentlige og ikke private, og at alle oplysninger eller alt indhold, herunder oplysninger og materialer, du opslår i et interaktivt område, kan blive læst af andre, og at selskabet ikke er forpligtet til at beskytte sådanne oplysninger. Selskabet anbefaler, at du ikke opslår eller på anden vis udbreder nogen personoplysninger i det interaktive område. Derudover accepterer du kun at opslå kommentarer, der er korrekte og lovlige og relateret til den pågældende diskussion eller selve det interaktive område. Du må uden begrænsning ikke opslå kommentarer eller udøve nogen anden aktivitet på webstedet, der:

A.            smæder, truer, misbruger eller på anden vis krænker andres legitime rettigheder;

B.            er skadelig for børn, profan, obskøn, uanstændig eller racistisk eller etnisk krænkende;

C.            krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlighedsret eller ret til privatliv; 

D.            indsamler eller lagrer personoplysninger om andre brugere af webstedet; 

E.            indeholder reklamer, reklamekampagner, kundehvervning, konkurrencer eller undersøgelser (medmindre du har vores skriftlige tilladelse til dette);

F.            indeholder, sender eller udbreder spam, kædebreve eller oplysninger, der er beregnet til at hjælpe med at placere en indsats eller et væddemål;

G.           indeholder, sender eller udbreder virus, beskadigede filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige eller have en negativ virkning på en andens computers funktion, webstedet eller software, hardware eller andet relateret udstyr;

H.            forstyrrer eller på anden vis griber ind i webstedet eller det netværk af servere, der anvendes af selskabet;

I.             udgiver sig for at være en person eller enhed eller giver et forkert billede af din forbindelse eller tilknytning til en person eller enhed; eller

J.             er ulovlig aktivitet.

18.2        Indlæg til interaktive områder. Du forstår og anerkender, at vi i henhold til og ifølge nedenstående licenser kan vise dine kommentarer på webstedet og bruge dem til andre markedsførings- og forretningsaktiviteter. Derudover forbeholder vi os efter eget skøn ret til af afvise brugen af kommentarer, slette kommentarer fra webstedet af en eller anden grund og redigere kommentarer, både med hensyn til indhold og format. Vi forbeholder os desuden ret til enhver tid at ophæve din adgang til webstedet eller til et interaktivt område uden varsel, uanset årsag. Selskabet står ikke inde for eller kontrollerer kommentarer eller oplysninger, der findes i et interaktivt område, og derfor frasiger selskabet sig specifikt ethvert ansvar med hensyn til de interaktive områder og alle handlinger som følge af din deltagelse i dem.

19.          GENERELT.

19.1        Lovgivning. For alle retssager som følge af brugen af webstedet og/eller i relation til betingelserne skal disse betingelser og forholdet mellem dig og selskabet, uanset valg af lovregler, reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor ejendommen er beliggende. Du og selskabet underkaster jer hermed ubetinget og uigenkaldeligt retsinstanserne i det land, hvor ejendommen er beliggende eller en kompetent domstol tættest på, hvis der ikke findes en kompetent domstol deri, og parterne giver deres samtykke til sådanne domstoles personlige kompetence og giver udtrykkeligt afkald på alle rettigheder, de ellers måtte have til at forårsage, at en sådan handling eller et sagsanlæg bliver indbragt eller stillet for en domstol andetsteds. Du og selskabet frafalder uigenkaldeligt, i det videst mulige omfang lovgivningen tillader det, enhver indsigelse, du måtte have nu eller herefter mod fastlæggelse af værnetinget for sagsanlæg, der indbringes for en sådan domstol, eller eventuelle krav, som et sådant sagsanlæg, der er indbragt for en sådan domstol, medfører i et ufordelagtigt forum.

19.2        Overdragelse. Du må hverken helt eller delvist overdrage eller overføre denne aftale uden selskabets forudgående skriftlige samtykke, som efter selskabets eget skøn kan gives eller nægtes. Enhver forsøgt overdragelse i strid med dette punkt vil være ugyldig og uden kraft eller virkning. Selskabet kan til enhver tid og uden varsel frit overdrage denne aftale. Med forbehold for ovenstående vil denne aftale være bindende for og træde i kraft til fordel for hver parts tilladte efterfølgere og assignatarer.

19.3        Frafaldelse. Manglende udøvelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse skal ikke påvirke selskabets ret til at udøve eller håndhæve en sådan ret eller bestemmelse til enhver tid derefter, og en frafaldelse af en krænkelse eller misligholdelse af disse betingelser udgør heller ikke en frafaldelse af en efterfølgende krænkelse eller misligholdelse eller en frafaldelse af selve bestemmelsen.

19.4        Uadskillelighed. Hvis nogen del af disse betingelser af en kompetent domstol anses for at være ugyldig eller uigennemførlig, accepterer parterne ikke desto mindre, at domstolen skal bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i en sådan bestemmelse, og uanset en sådan kendelse skal resten af bestemmelserne i disse betingelser forblive i kraft og gyldige.

19.5        Hele aftalen. Disse betingelser, betingelserne, der er medtaget heri, og alle andre betingelser, der er accepteret skriftligt af parterne eller ved din brug af webstedet eller tjenesterne, skal udgøre den fuldstændige og eksklusive forståelse og aftale mellem dig og selskabet med hensyn til denne genstand og skal gå forud for alle tidligere eller samtidige erklæringer eller forståelser, der relaterer til denne genstand.

19.6        Tidsbegrænsning. Du accepterer, at uanset enhver modstridende vedtægt eller lov, skal ethvert krav eller enhver søgsmålsgrund som følge af eller relateret til betingelserne eller brugen af webstedet indgives 1 år efter, et sådant krav eller en sådan søgsmålsgrund er opstået, eller udelukkes for altid.

19.7           Andre betingelser. Med undtagelse af de situationer, hvor Yardi optræder i form af en betalingsopkrævningsagent for en betalingsmodtager, som udtrykkeligt er fastsat heri, er ingen af parterne agent, repræsentant eller den anden parts partner. Ingen af parterne skal have ret, beføjelse eller bemyndigelse til at indgå en aftale for eller på vegne af eller pådrage nogen forpligtelse eller noget ansvar eller på anden vis binde den anden part. Disse betingelser skal ikke fortolkes eller forstås som at skabe en tilknytning, et agentur, joint venture eller partnerskab mellem parterne eller at pålægge nogen part noget ansvar, der kan henføres til et sådant forhold. Opdateret: 24. juli 2023