Aviz privind Scutul de confidențialitate

Ultima actualizare: 26 aprilie 2022

Yardi Systems, Inc. se angajează să protejeze confidențialitatea dumneavoastră.  Prezentul Aviz privind Scutul de confidențialitate („Aviz”) stabilește principiile de confidențialitate pe care le respectăm în ceea ce privește transferurile de informații cu caracter personal non-HR din Spațiul Economic European (SEE), Regatul Unit (UK) și Elveția în Statele Unite, inclusiv informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în cadrul operațiunilor noastre comerciale, primite de la persoane care accesează site-ul nostru web și site-ul nostru mobil și care comunică sau interacționează cu noi în alte moduri. Prezentul Aviz nu se aplică pentru transferarea oricăror date HR prelucrate de Yardi.

Yardi Systems, Inc. și Yardi Kube, Inc. („noi”, „nouă”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre”) se angajează să respecte Cadrele Scuturilor de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA, astfel cum sunt stabilite de Departamentul de Comerț al SUA cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal transferate din SEE, Regatul Unit și Elveția. Am certificat Departamentului de Comerț al SUA faptul că aderăm la principiile Scuturilor de confidențialitate în ceea ce privește toate informațiile cu caracter personal primite din SEE, Regatul Unit și Elveția în baza Scutului de confidențialitate.

În scopul asigurării conformității cu Scutul de confidențialitate, Comisia Federală pentru Comerț din SUA are competența și autoritatea de control în ceea ce privește conformitatea noastră.

Pentru mai multe informații generale despre Scutul de confidențialitate și pentru a consulta certificarea noastră online, vă rugăm să accesați https://www.privacyshield.gov

Dacă există orice conflict între clauzele prezentului Aviz și principiile Scuturilor de confidențialitate, principiile Scuturilor de confidențialitate vor prevala.

Tipurile de informații cu caracter personal pe care le colectăm și utilizăm

Tipurile de informații cu caracter personal pe care le putem primi în Statele Unite, precum și scopurile colectării și utilizării acestor informații sunt prevăzute în Declarația noastră de confidențialitate (disponibilă la adresa: https://resources.yardi.com/legal/privacy-statement/romania/). 

Transferuri către părți terțe

Informațiile privind tipurile de părți terțe cărora le dezvăluim informații cu caracter personal și scopurile pentru care facem acest lucru sunt descrise în Declarația noastră de confidențialitate (disponibilă la adresa: https://resources.yardi.com/legal/privacy-statement/romania/). 

Dacă am primit informațiile dumneavoastră cu caracter personal în Statele Unite și transferăm ulterior aceste informații către o țară terță care acționează ca agent, iar acest agent terț prelucrează informațiile dumneavoastră cu caracter personal într-un mod care contrazice principiile Scuturilor de confidențialitate, vom rămâne răspunzători cu excepția cazului în care putem demonstra faptul că nu suntem responsabili pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.

Divulgarea în scopul securității naționale sau al aplicării legii

Vă rugăm să rețineți că, în anumite condiții, ni se poate solicita să dezvăluim informațiile dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a solicitărilor legale din partea unor autorități publice, inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii.

Drepturile dumneavoastră în temeiul Scutului de confidențialitate

Dacă sunteți din SEE, Regatul Unit sau Elveția, aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și de a solicita corectarea, modificarea sau ștergerea acestor date în cazul în care nu sunt corecte sau au fost prelucrate într-o manieră care contravine prevederilor Scutului de confidențialitate. 

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne scrieți folosind datele de contact de mai jos.  Vă putem solicita informații specifice pentru confirmarea identității dumneavoastră și vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu principiile Scuturilor de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor.

De asemenea, puteți renunța la primirea comunicărilor de marketing din partea noastră făcând clic pe link-ul de „dezabonare” din e-mail-urile de marketing pe care vi le trimitem.

Opțiunile dumneavoastră

Vă vom oferi posibilitatea de a solicita încetarea prelucrării datelor în cazul în care informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe care le controlăm urmează să fie dezvăluite către o parte terță independentă sau urmează să fie utilizate într-un scop care diferă în mod substanțial de scopurile prevăzute în Declarația noastră de confidențialitate.

Dacă doriți să limitați utilizarea sau dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în alte moduri, vă rugăm să ne scrieți folosind datele de contact de mai jos.

Întrebări sau plângeri

În conformitate cu principiile Scuturilor de confidențialitate, ne angajăm să soluționăm plângerile referitoare la colectarea sau utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Persoanele din SEE, Regatul Unit și Elveția care au întrebări sau plângeri referitoare la practicile din cadrul Scutului de confidențialitate, trebuie mai întâi să ne contacteze:

Prin formular web: Feedback de confidențialitate
În scris la: În atenția – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Vom verifica și vom încerca să soluționăm orice plângere sau litigiu referitoare la Scut în termen de patruzeci și cinci (45) de zile de la primire. 

În cazul în care există o plângere nesoluționată referitoare la Scutul de confidențialitate, care nu a fost abordată în mod satisfăcător, ne-am angajat să trimitem plângerile nesoluționate referitoare la Scutul de confidențialitate către JAMS, un furnizor non-profit de servicii de soluționare alternativă a litigiilor situat în Statele Unite, în vederea asistenței în cadrul procedurii de soluționare a litigiilor. Dacă nu primiți cu promptitudine confirmarea plângerii dumneavoastră sau dacă plângerea dumneavoastră nu este abordată în mod satisfăcător, vă rugăm să accesațihttps://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield pentru mai multe informați și/sau pentru a depune o plângere.  Aceste servicii vă sunt furnizate gratuit.

De asemenea, puteți avea opțiunea de a selecta procedura de arbitraj obligatoriu pentru soluționarea plângerii dumneavoastră în anumite condiții.  Pentru a afla mai multe despre schema de arbitraj obligatoriu a Scutului de confidențialitate, accesați https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Modificări ale prezentului Aviz

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic prezentul Aviz, în conformitate cu cerințele Scutului de confidențialitate.H