Privacy Shield-kennisgeving

Laatst bijgewerkt: 26 april 2022

Yardi Systems, Inc. verplicht zich ertoe om uw privacy te beschermen.  Deze Privacy Shield-kennisgeving “Kennisgeving” zet de privacyprincipes die we volgen uiteen met betrekking tot de overdrachten van niet-HR persoonlijke informatie van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (UK) en Zwitserland naar de Verenigde Staten, waaronder persoonlijke informatie die we verwerken als onderdeel van onze zakelijke operaties, van personen ontvangen die onze web- en mobiele sites bezoeken en die anderszins met ons communiceren of contact met ons hebben. Deze Kennisgeving is niet van toepassing op de overdracht van alle HR-gegevens die Yardi verwerkt.

Yardi Systems, Inc. en Yardi Kube, Inc. “wij/we, “ons”, “onze” verplichten ons ertoe om te voldoen aan het raamwerk van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. We hebben aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat we ons houden aan de principes van het Privacy Shield met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we ontvangen vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gebaseerd op het Privacy Shield.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de nakoming aan het Privacy Shield heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission jurisdictie- en handhavingsautoriteit over onze naleving.

Bezoek voor meer informatie over het Privacy Shield in het algemeen en om onze certificatie online te bekijken https://www.privacyshield.gov

Mocht er een tegenstrijdigheid bestaan tussen de bepalingen van deze Kennisgeving en de principes van het Privacy Shield, dan zullen de principes van het Privacy Shield van toepassing zijn.

Soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken

De soorten persoonlijke informatie die we kunnen ontvangen in de Verenigde Staten, evenals de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, worden in onze Privacyverklaring uiteengezet (die u hier kunt vinden: https://resources.yardi.com/legal/privacy-statement/privacyverklaring/). 

Overdracht naar derden

Informatie over soorten derden aan wie we persoonlijke informatie en de doeleinden bekendmaken waarvoor we dit doen, wordt in onze Privacyverklaring beschreven (die u hier kunt vinden: https://resources.yardi.com/legal/privacy-statement/privacyverklaring/). 

Als we uw persoonlijke informatie in de Verenigde Staten ontvangen hebben en vervolgens die informatie aan een derde partij als agent overdragen, en een dergelijke externe agent uw persoonlijke informatie op een wijze verwerkt die inconsistent is met de principes van het Privacy Shield, dan blijven we aansprakelijk tenzij we kunnen aantonen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het schadebrengende feit.

Bekendmakingen voor nationale veiligheid of wetshandhaving

Houd er rekening mee dat we onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn om uw persoonlijke informatie bekend te maken in antwoord op wettelijke verzoeken door openbare instanties, onder meer om aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

Uw Privacy Shield-rechten

Als inwoner van de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland hebt u het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie die we van u bewaren en om te verzoeken dat we deze corrigeren, aanpassen of verwijderen als deze onnauwkeurig is of verwerkt werd in strijd met het Privacy Shield. 

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, schrijf ons dan via de contactgegevens die hieronder vermeld worden.  We kunnen specifieke informatie van u verzoeken om uw identiteit te bevestigen en we zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de principes van het Privacy Shield en het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht.

U kunt zich ook afmelden om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen door op de “afmeldingslink” (“unsubscribe”) te klikken in de marketinge-mails die we aan u sturen.

Uw keuzes

We zullen u de kans geven om u af te melden wanneer persoonlijke informatie die we over u beheren bekendgemaakt moet worden aan een onafhankelijke derde of gebruikt moet worden om een reden die wezenlijk verschilt van de redenen die in onze Privacyverklaring uiteengezet worden.

Schrijf ons via de contactgegevens die hieronder vermeld worden als u anderszins het gebruik of de bekendmaking van uw persoonlijke informatie wilt beperken.

Vragen of klachten

In naleving met de principes van het Privacy Shield verplichten wij ons ertoe om de klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Inwoners van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met vragen of klachten met betrekking tot onze praktijken van het Privacy Shield moeten eerst contact met ons opnemen:

Per webformulier: Privacy-feedback
Schriftelijk aan: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

We zullen alle klachten of geschillen in verband met het Shield onderzoeken en binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst trachten op te lossen. 

Als u een onopgeloste klacht van het Privacy Shield hebt die we niet op afdoende wijze opgelost hebben, dan hebben we ons verplicht om de onopgeloste klachten van het Privacy Shield aan JAMS te verwijzen, een non-profitdienstverlener voor alternatieve geschillenoplossingen gevestigd in de Verenigde Staten om te helpen met de geschillenoplossingsprocedure. Als u geen tijdige ontvangstbevestiging van uw klacht van ons ontvangt of uw klacht niet op afdoende wijze opgelost is, bezoek ons dan ophttps://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield om meer informatie te ontvangen en/of een klacht in te dienen.  Deze diensten worden u kosteloos aangeboden.

U kunt onder bepaalde omstandigheden ook de keuze hebben om bindende arbitrage te selecteren voor de oplossing van uw klacht.  Raadpleeg om meer te weten te komen over het bindende arbitragesysteem van het Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Veranderingen aan deze Kennisgeving

We behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving van tijd tot tijd aan te passen in overeenstemming met de vereisten van het Privacy Shield.