Kennisgeving over Data privacy framework

Versie: 22 april 2024

Yardi zet zich in voor het beschermen van uw privacy.  In deze Kennisgeving over het Data privacy framework (hierna “DPF-kennisgeving” genoemd) staan de privacyprincipes die wij hanteren met betrekking tot overdrachten van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland naar de Verenigde Staten, met inbegrip van persoonsgegevens die wij verwerken als onderdeel van onze bedrijfsvoering, die wij ontvangen van personen die onze website en mobiele sites bezoeken, en personen die op andere wijze met ons communiceren of interactie voeren. 

Yardi Systems, Inc. en Yardi Kube, Inc. (hierna “wij“, “ons” of “onze” genoemd) voldoen aan het Data privacy framework tussen de EU en de VS (EU-VS DPF), de uitbreiding voor het VK van het EU-VS DPF, en aan het Data privacy framework tussen Zwitserland en de VS (Zwitserland-VS DPF) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EER, het VK en Zwitserland (hierna gezamenlijk “DPF” genoemd).  Wij hebben aan het Amerikaanse ministerie van handel verklaard dat wij ons houden aan: (i) de principes van het Data privacy framework tussen de EU en de VS met betrekking tot de ververwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit de EER krachtens het EU-VS DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) krachtens de uitbreiding voor het VK van het EU-VS DPF; en (ii) de principes van het Data privacy framework tussen Zwitserland en de VS met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit Zwitserland krachtens het Zwitserland-VS DPF (hierna gezamenlijk de “DPF-principes” genoemd).   

De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid over onze compliance van het EU-VS DPF, de uitbreiding voor het VK van het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF. Mocht er een tegenstrijdigheid bestaan tussen de bepalingen van deze DPF-kennisgeving en de DPF-principes, dan zullen de DPF-principes van toepassing zijn. Ga naar https://www.dataprivacyframework.gov/ voor meer informatie over DPF. Daar vindt u ook onze certificering.

Typen persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

De typen persoonsgegevens die wij mogelijk ontvangen in de Verenigde Staten en voor welk doel wij deze verzamelen en gebruiken, zijn uiteengezet in de Privacyverklaring / Privacyverklaring Careers van Yardi.

Uw keuzes

Wij geven u de mogelijkheid om u af te melden wanneer persoonsgegevens die wij over u in beheer hebben, worden overgedragen aan een onafhankelijke derde partij of worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doelen die zijn uiteengezet in de Privacyverklaring / Privacyverklaring Careers van Yardi of die later aan u worden verstrekt of door u worden goedgekeurd. Als u op andere wijze het gebruik of de overdracht van uw persoonsgegevens wilt beperken, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Overdrachten aan derde partijen

Informatie over de typen derde partijen waaraan wij persoonsgegevens overdragen en over de doelen waarvoor wij dit doen, is beschreven in de Privacyverklaring / Privacyverklaring Careers van Yardi.

Als wij uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten hebben ontvangen en die gegevens daarna hebben overgedragen aan een derde partij die handelt als een agent, zullen wij voldoen aan het principe van verantwoordelijkheid voor verdere overdrachten (Accountability for onward transfer principle), waaronder ervoor zorgen dat dergelijke agenten schriftelijke overeenkomsten hebben waarin staat vermeld dat ze minimaal hetzelfde beschermingsniveau moeten bieden als vereist is volgens de DPF-principes en/of toepasselijke wetten. Als een dergelijke agent van een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet voldoet aan de DPF-principes, blijven wij aansprakelijk, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de oorzaak van de schade.

Overdrachten voor nationale veiligheid of wethandhaving

Onder bepaalde omstandigheden moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens overdragen als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidseisen of vereisten van wetshandhavingsdiensten.

Uw DPF-rechten:

Als u zich in de EER, het VK of Zwitserland bevindt, heeft u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben en om te verzoeken dat wij deze corrigeren, aanpassen of verwijderen als deze onjuist zijn of zijn verwerkt in strijd met het DPF.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan schriftelijk contact met ons op via de contactgegevens die hieronder staan vermeld.  Mogelijk vragen wij specifieke informatie van u om uw identiteit te bevestigen. Wij reageren op uw verzoek in overeenstemming met de DPF-principes en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons door ons te schrijven op de contactgegevens die hieronder staan vermeld of door op de link ‘afmelden’ te klikken in de marketingmails die wij u sturen.

Vragen of klachten

Voor naleving van de DPF-principes zetten wij ons in om DPF-gerelateerde klachten over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons op te lossen.  Personen uit de EER, het VK en Zwitserland die verzoeken of klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens die wij hebben ontvangen krachtens het DPF, moeten eerst contact met ons opnemen via ons formulier Privacyfeedbackformulier of schriftelijk/telefonisch via:

LandContact/vertegenwoordigers in EER en VK
Noord-AmerikaTelefonisch: +1 (805) 699-2040 /+1 (800) 866-1124 Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk: Attention – DPO, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, VS
EERVia het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier Schriftelijk: T.a.v. – DPO, Vesta Building, Herikerbergweg 195, Amsterdam, NH 1101 CN, Nederland
Verenigd KoninkrijkVia het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier Schriftelijk: Attention – DPO, Room 1.01, Scott House, The Concourse, Waterloo Station, London SE1 7LY, Verenigd Koninkrijk

Wij zullen eventuele DPF-gerelateerde klachten of geschillen onderzoeken en proberen op te lossen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst

Als u een niet-opgeloste DPF-klacht heeft die wij niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, zullen wij u voor niet-opgeloste klachten over onze verwerking van persoonsgegevens die wij hebben ontvangen krachtens het DPF doorverwijzen naar JAMS, een onafhankelijke instelling voor geschiloplossing in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, gaat u naar https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution voor meer informatie en/of om een klacht in te dienen.  Deze diensten zijn voor u gratis.

In bepaalde omstandigheden heeft u recht op bindende arbitrage voor de oplossing van uw klacht. Meer informatie over bindende arbitrage vindt u hier: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2.  

Wijzigingen aan deze DPF-kennisgeving Wij behouden ons het recht voor om deze DPF-kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, in overeenstemming met de DPF-vereisten.