PRIVACYBELEID VAN VASTGOEDBEHEERBEDRIJF

Dit privacybeleid (het ‘privacybeleid’ of ‘beleid’) van het vastgoedbedrijf (‘bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) beschrijft onze privacypraktijken met betrekking tot persoonsgegevens die we verzamelen, ook van personen (‘u’ of ‘uw’) die toegang hebben tot de RentCafe Portal website of onze gerelateerde mobiele apps die mogelijk beschikbaar zijn om te downloaden (gezamenlijk de ‘site’ genoemd). U vindt het privacybeleid van RentCafe op https://resources.yardi.com/legal/rentcafe-privacy-policy/.

DOEL. Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen, inclusief persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u de site bezoekt, en persoonsgegevens die we mogelijk ontvangen van derden of gelieerde ondernemingen naast die online informatie, hoe we die informatie kunnen gebruiken, of we die informatie aan iemand bekendmaken en de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van de gegevens en uw vermogen om ze te corrigeren. Dit beleid heeft geen betrekking op informatie die is vrijgesteld van kennisgevingsvereisten voor het privacybeleid, met inbegrip van informatie over werknemers, aannemers, sollicitanten en informatie die uitsluitend wordt verwerkt in de context van een persoon die handelt in een zakelijke hoedanigheid.

DE SITE IS NIET BEDOELD VOOR KINDEREN EN HET BEDRIJF VRAAGT OF VERZAMELT NIET BEWUST PERSOONSGEGEVENS OP DE SITE VAN KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR. INDIEN HET BEDRIJF MERKT DAT EEN KIND JONGER DAN 13 JAAR VIA DE SITE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE AAN HET BEDRIJF HEEFT VERSTREKT, ZAL HET REDELIJKE MAATREGELEN NEMEN OM DERGELIJKE GEGEVENS UIT ZIJN REGISTERS TE VERWIJDEREN EN NIET TE GEBRUIKEN VOOR ENIG DOEL (BEHALVE INDIEN NODIG OM DE VEILIGHEID VAN HET KIND OF ANDEREN TE BESCHERMEN, ZOALS WETTELIJK VEREIST OF ZOALS ANDERSZINS WETTELIJK VEREIST KAN ZIJN).

UW TOESTEMMING EN BELEIDSWIJZIGINGEN. LEES DIT VOLLEDIGE PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD, ZONDER KWALIFICATIE, MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN INFORMATIE, WAARONDER PERSOONSGEGEVENS, ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID, DAN BENT U NIET GEMACHTIGD OM DE SITE TE GEBRUIKEN.

Het bedrijf kan van tijd tot tijd dit privacybeleid wijzigen. We zullen deze wijzigingen op de website publiceren of de onderstaande datum van het privacybeleid bijwerken.  In bepaalde gevallen wordt u via e-mail of een kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht.

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN

Wij verzamelen, verwerken en slaan verschillende soorten persoonsgegevens op.  ‘Persoonsgegevens’ betekent informatie die een bepaalde consument of huishouding identificeert, ermee verband houdt, beschrijft, redelijkerwijs ermee in verband kan worden gebracht of er redelijkerwijs, direct of indirect, aan gekoppeld zou kunnen worden.  Hiertoe behoort geen geanonimiseerde of samengevoegde informatie of openbare informatie die wettelijk beschikbaar is in overheidsdocumenten.

Persoonsgegevens die we verzamelen kunnen bestaan uit:  uw naam, e-mailadressen, postadressen, postcodes, IP-adressen van gebruikers, burgerservicenummer/polisnummer, rijbewijsnummer, vorige adressen, maandelijkse huur betaald bij vorige verblijfplaatsen, werkgevers, functietitels, inkomen, telefoonnummers, creditcardgegevens, bankrekeninginformatie en routeringnummers, geboortedatum, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, gebruikersnaam en wachtwoord (als u ervoor kiest om een geregistreerde gebruiker van de site of onze producten en diensten te worden), contactgegevens voor noodgevallen, informatie over uw huisdieren, informatie over uw voertuigen inclusief kentekennummers, biometrische gegevens of biometrische identificatiemiddelen (als u een afspraak maakt voor een onbegeleide rondleiding en/of onze identiteitsverificatieservices gebruikt), wanneer een smart device aan of uit is, wanneer een deur op of van het slot wordt gedaan of open of dicht wordt gedaan; het pand waaraan de deur is gekoppeld (als u kiest voor gebruik van Smart Home of (het) Home IQ device(s) of de Home IQ hub) en andere informatie die wenselijk of noodzakelijk is om onze bewoners en bezoekers kwalitatieve diensten te verlenen.  We kunnen ook informatie over u verzamelen, zoals uw gebruik van de site en communicatievoorkeuren.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard voor de volledige duur van uw gebruik van de Site of onze producten en services. Retentietermijnen kunnen worden verlengd als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren vanwege rechtszaken, onderzoeken en andere soortgelijke procedures, of als een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en zullen ze niet verkopen.

Aanvullende informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en delen

Met betrekking tot elk van de bovenstaande gegevenscategorieën kunnen we persoonsgegevens ook verzamelen en delen met derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; als we te goeder trouw geloven dat een toepasselijke wet dit vereist; op verzoek van overheidsinstanties of andere derden die een onderzoek uitvoeren; om fraude of technische of beveiligingskwetsbaarheden op te sporen en ertegen te beschermen; om te reageren op een noodsituatie; met ingehuurde dienstverleners; of anderszins om rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging van onze zaken, derden, bezoekers aan onze websites en mobiele apps of het publiek te beschermen.  Als het gaat om biometrische gegevens of biometrische identificatiemiddelen, kunnen wij de desbetreffende gegevens bezorgen aan onze technische dienstverleners met als doel het controleren van uw identiteit.  We kunnen ook persoonsgegevens delen met elke persoon aan wie we onze rechten of verplichtingen krachtens een overeenkomst overdragen, of in verband met een verkoop, fusie of consolidatie van ons bedrijf of andere overdracht van onze assets, hetzij vrijwillig, hetzij door een wetswijziging, of die anderszins wordt geacht onze opvolger of overnemer te zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE BLIJVEN VERZAMELEN

We zullen dezelfde categorieën van persoonsgegevens als hierboven vermeld blijven verzamelen voor dezelfde doeleinden. 

GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN. Net als veel andere websitebeheerders kan het bedrijf cookies gebruiken om de inhoud aan te passen die specifiek is voor uw interesses en uw gebruik van de site te volgen. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en kunnen worden gebruikt om uw persoonsgegevens op te slaan. Naast cookies kan het bedrijf ook andere nu bekende of later ontwikkelde technologieën gebruiken om het bedrijf te helpen het gedrag van gebruikers die de site bezoeken, te observeren. Deze technologieën hebben toegang tot individuele gebruikersinformatie, maar de informatie wordt alleen gebruikt om geaggregeerde statistieken over het gebruik van de site samen te stellen.

Onze dienstverleners kunnen cookies gebruiken en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Deze site gebruikt Lead Attribution of Marketing Attribution om de conversies van verschillende kanalen die leads genereren, te beoordelen.

Deze site gebruikt Google Analytics (en kan in de toekomst andere soortgelijke sites of diensten gebruiken), een webanalysedienst aangeboden door Google, Inc. (‘Google’), om het bedrijf beter te helpen te begrijpen hoe de site wordt gebruikt. Google Analytics plaatst cookies op uw computer die informatie genereren die wij selecteren over uw gebruik van de site, inclusief het IP-adres van uw computer. Die informatie wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google. De informatie zal worden gebruikt om het gebruik van de site door de consument te evalueren, rapporten over de activiteit van de site op te stellen voor het gebruik door het bedrijf en andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit en het gebruik van de site. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Het gebruik van cookies door Google Analytics valt onder het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt ervoor kiezen om bestaande cookies te verwijderen, cookies toe te staan of te blokkeren en voorkeuren voor bepaalde websites in te stellen in de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de site kunt gebruiken als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren.

E-MAIL- EN SMS-BEHEER. U kunt e-mails en sms’jes van het bedrijf ontvangen om verschillende redenen. Wij respecteren uw wens om correspondentie van e-mails en sms’jes te beheren. Als u een account bij het bedrijf op de site hebt, kunt u uw voorkeuren selecteren via uw accountinstellingen. U kunt ook uw ontvangst van bepaalde soorten communicatie beheren door de instructies in de e-mail die we u sturen, te volgen. Houd er rekening mee dat, zelfs als u uzelf afmeldt voor bepaalde e-mailcorrespondentie, we u mogelijk nog steeds moeten e-mailen met informatie over uw pand, het beheer van het pand en andere belangrijke transactionele of administratieve informatie. 

WEBSITES VAN DERDEN. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door het bedrijf wordt verzameld. Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die toegankelijk zijn via deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites van derden.

CONTACTINFORMATIE BEKIJKEN, CONTROLEREN EN WIJZIGEN. Als accounthouder kunt u het grootste deel van uw contactinformatie gekoppeld aan uw accountprofiel bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen op uw account en uw accountprofiel te bewerken.  Voor hulp kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande methoden. Op enkele uitzonderingen na heeft u het recht om te zien welke persoonsgegevens we over u hebben. We kunnen u helpen vast te stellen welke gegevens we over u kunnen hebben. Het is mogelijk dat we uw identiteit moeten bevestigen voordat we u deze toegang verlenen en als we uw identiteit niet met de vereiste mate van zekerheid kunnen verifiëren, zullen we niet kunnen reageren op uw verzoek.  Als we u geen toegang kunnen geven, informeren we u binnen 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag en geven we u een reden, zo goed mogelijk, waarom we u geen toegang kunnen geven.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN. Onze sites zijn niet gericht op minderjarigen jonger dan 16 jaar en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.  We kunnen persoonsgegevens van minderjarigen, verstrekt door ouders of voogden, verzamelen in verband met de inschrijving en verhuur van een pand of de levering van services inzake vastgoedbeheer.  We verkopen geen persoonsgegevens van minderjarigen.

RECHTEN VAN INWONERS VAN CALIFORNIË De California Consumer Privacy Act (CCPA) kan van toepassing zijn op inwoners van Californië van wie de persoonsgegevens worden verzameld door verhuurders van een bepaalde omvang of die aan andere criteria voldoen. Als de CCPA op ons van toepassing is, kunnen inwoners van Californië verzoeken om kennis van de over hen verzamelde persoonsgegevens en verzoeken om verwijdering van die persoonsgegevens. Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen, waaronder zonder beperking, voor persoonsgegevens die onderworpen zijn aan de Fair Credit Reporting Act en de Gramm-Leach-Bliley Act.  Als we onder de CCPA vallen, kunt u meer te weten komen over deze rechten en onze procedures voor consumentenverzoeken door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methoden. Als u een van de rechten uitoefent die in deze CCPA worden uitgelegd, zullen wij u eerlijk blijven behandelen.

Recht om te verzoeken om bekendmaking van informatie die we over u hebben verzameld

Als de CCPA van toepassing is op ons en op uw informatie, kunt u een verzoek bij ons indienen voor de volgende persoonsgegevens die wij hebben verzameld: 

  • De categorieën van persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

  • De categorieën van bronnen waaruit we de persoonsgegevens hebben verzameld.

  • De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld.

  • De categorieën van derden waarmee we de persoonsgegevens gedeeld hebben.

  • De specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

  • De categorieën van persoonsgegevens (indien van toepassing) die we over u hebben verkocht, de categorieën van derden aan wie we die informatie hebben verkocht en de categorie of categorieën van persoonsgegevens die aan elke derde zijn verkocht.

  • De categorieën van persoonsgegevens die we voor een zakelijk doel over u hebben bekendgemaakt. 

Onze antwoorden op al deze verzoeken hebben betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan onze ontvangst van de aanvraag.

Recht om te verzoeken persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, te verwijderen 

Op verzoek zullen wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en die door de CCPA worden gedekt, verwijderen, tenzij een relevante uitzondering op het recht op verwijdering van toepassing is.

Do Not Track

‘Do Not Track’ is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen.  We reageren niet op signalen van browsers of traceren geen signalen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN INFORMATIE. Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, kunnen wij de persoonsgegevens die wij verzamelen (zoals hierboven beschreven) of die u op de site verstrekt, waar ook ter wereld opslaan, overdragen en openen, inclusief in de Verenigde Staten, Canada en andere landen waarin wij of onze externe dienstverleners actief zijn.

TOEGANKELIJKHEID.  Wij doen het mogelijke om ervoor te zorgen dat onze communicatie toegankelijk is voor personen met een handicap.  Neem, om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of om barrières te melden, contact op met ons via een van de onderstaande methoden.

AANVAARDBAAR GEBRUIK. U gaat ermee akkoord de broncode van een site of verwante hardware of software die met de site verband houdt, niet te zullen wijzigen, bewerken, reverse-engineeren, decompileren of anderszins te achterhalen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of het gebruik van verzamelde informatie, neem dan contact op met uw vastgoedbeheerder via het formulier Contact met ons opnemen.

Canada. Voor zover van toepassing valt dit beleid onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Er zijn enkele zeldzame uitzonderingen op de verbintenissen die hierboven uiteengezet zijn.

Voor meer algemene vragen houdt de  Information and Privacy Commissioner of Canada toezicht op het beheer van de privacywetgeving in de privésector. De commissaris treedt ook op als een soort ombudsman voor privacygeschillen. De Information and Privacy Commissioner is te bereiken op:

Adres: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3 
Telefoon: (613) 995-8210
Gratis: (800) 282-1376
Fax: (613) 947-6850
TTY: (613) 992-9190
Website: www.priv.gc.ca/en/

Bijgewerkt:  24 juli 2023